fredag 25 november 2011

Tv-eken var till 80 procent frisk

Låt stubben stå kvar på Oxenstiernsgatan som ett minne och till glädje för lekande barn! 
Idag kommer sörjande ekvänner och lägger blommor på stubben på Oxenstiernsgatan. Resten av trädet har körts till Hundudden på Djurgården. 
Det visar sig att trädet var friskare än väntat. Vid sågstället 2, 5 m över roten varierar diametern mellan 180 cm och 210 cm. Den friska vedens tjocklek varierar mellan 34 cm och 72 cm. 
Hela trädets tvärsnittsarea är därmed ca 2,98 kvadratmeter varav 0,61 kvadratmeter är rutten kärna. Det innebär att omkring 80 procent av stammen är frisk ved, vilket är mycket mer än till och med de oberoende arboristerna uppskattat. 
Många av de högre grenarna hade en helt frisk ved, utan någon som helst röta.
Ingen röta.
Några grenar hade viss röta.
Obetydlig röta.


Tillägg den 26 november 
Fyra delar av eken har förts till Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 där de kan beskådas av allmänheten. 
Trafikkontorets trädansvarige Björn Embrén hävdar fortfarande i ABC med en dåres envishet att "hela cellstrukturen är borta, det finns inget sammanhang, det delas upp i små bitar alltså, den är helt sönderbruten". Detta säger han samtidigt som han fingrar på en brottyta som uppstått när en stor gren föll mot gatan och bröts av.

10 kommentarer:

 1. The stem sections and lower branch sections are the same as the tomography. It is incorrect to say that 80 procent is left, because the column of decay, occording to the tomograph, at some points has no real structural strength, the lowest residual strength measurement is 62% healthy wood. This is still way over what is required for a tree with canopy size, the tree was over dimensioned for potential windloads up to 33 m/s according to the windload software.

  Thanks for the pictures, its interesting to see the comparison between the actual sections and the tomography.

  Jon Hartill.

  SvaraRadera
 2. Was the lowest residual strength measured at the cutting section? I think that you measured also at the bottom of the tree, where the conditions might be worse. There are still 2,5 m remaining of the stem in the hole at Oxenstiernsgatan.

  SvaraRadera
 3. Dessvärre kommer knappast stubben stå kvar till glädje för lekande barn. Då grundsyftet med fällningen säkerligen var att den nya spårvägen ska gå här. Hade eken fått stå kvar när spårvägen dragits så hade man fått inskränka på biltrafiken. Men så ärliga att säga att bil/spårvägstrafiken var syftet med fällningen kommer aldrig Trafikkontoret på Stockholms stad eller styrande politiker vara.

  SvaraRadera
 4. Vi har skrivit om samma sak idag Göran. Idag ska jag också besöka stammarna vid Kaknäs, hoppas att jag hittar platsen. Du har tagit bra bilder av stammarna.

  SvaraRadera
 5. Syftet med att såga ned eken kan ju ha varit att bereda plats för spårvägen. Men i den spårvägsplan som gick på remiss så sent som i våras redovisades inte detta. I förstudien för Spårväg City säger man: ”Eken mitt i Oxenstiernsgatan ingår enligt Översiktsplan för Nationalstadsparken i ett större sammanhang av ekar och andra gamla ädellövträd som utgör värdekärnor i norra och södra Djurgården.- - - Spårvägen har planerats för att den gamla eken inte ska påverkas. Den måste särskilt skyddas under byggnadsskedet.”
  Till slottsträdgårdsmästaren. Ekstammarna vid Kaknäs ligger vid Hundudden till höger om vägen till båthamnen omkring 200 m från vattnet. Dessutom finns några ekdelar i Tekniska nämndhusets foajé.

  SvaraRadera
 6. Bra dokumenterat. Som så ofta är ett träd friskare än man tror. Har gått på det själv en gång trots borrprover. Det är klart man hade kunnat lösa detta med spårvägen i en bra planeringsprocess. Ärlighet varar längst.
  Bullen

  SvaraRadera
 7. Så bra att ni fick rätt! Men vad tjänar det till.
  Borta är borta, ellerhur?

  SvaraRadera
 8. Spårvägen kommer att gå bredvid platsen där eken stod, på platsen där eken stod kommer dess avkomma, tillfälligt flyttad, att åter planteras. Så, nej, det är ingen spårvägskonspiration. http://www.frihetssmedjan.se/2011/11/tv-eken-ar-dod-leve-lilleken/

  SvaraRadera
 9. Per Hagwall, om blixten slår ner på samma ställe två gånger så är det något som inte stämmer. Den där eken hade kunnat stå kvar i tio, femtio eller hundra år, vi har ingen aning. Det enda vi vet med säkerhet är att den t.o.m. överlevde socialdemokraternas stadshärjningar på 60-talet, men inte moderaternas 2011. Christer G Wennerholm har drabbats av storhetsvansinne och eken kom i vägen för hans spårvagnar som ingen vill ha. Lillekens grenverk utgör inget hinder för spårvagnarna men det gjorde TV-ekens. Det kommer ta ett par hundra år innan spårvagnen påverkas av lillekens grenverk och då är det inget problem längre eftersom spårvagnarna är avskaffade (igen) liksom Christer G Wennerholm. Spårvägskonspiration eller kalla det vad som, det är i alla avseende den enda faktorn som avgjorde ekens död. Tragiskt att en liten människa skall få avgöra ödet av en ek som bär på en historia som omfattar Stockholms grundande och mer därtill. Hoppas Christer G Wennerholm är nöjd nu när han super till på Berns ikväll och drömmer om vilket märklintåg han skall köpa imorgon...

  SvaraRadera
 10. Hej "Anonym", har du några fakta som stödjer din teori, eller är de också hemliga?

  SvaraRadera