lördag 21 januari 2012

Håkan Juholts avgång

Håkan Juholt har avgått efter mindre än ett år som partiledare. Det kom knappast som en överraskning för någon. Snarare är det imponerande att han hållit ut så länge. Håkan Juholt har visat att han är en strålande talare in i det sista, där hans besked om avgången var utomordentligt väl formulerat. Tyvärr räcker det ju inte, utan det krävs mer för att vara en bra partiledare.
Juholts avgång tillkännages i Oskarshamn
Avgången ger anledning till en del reflexioner. Den slutna process som ledde fram till valet av Juholt var inte lyckad. Om ansvaret för detta ska läggas på valberedningen, på andra i partiets ledning eller på gamla traditioner ligger utanför min bedömning. Andra partiers processer under senare år har varit öppna och borde kunna vara föredömen även för valet av Juholts efterträdare.
Som jag ser det finns det tre faktorer som mer än andra har lett fram till avgången. För det första har Juholt själv begått misstag av många olika slag, både politiska, som till exempel angående Libyeninsatsen, och privata som kan gälla hyresförhållanden eller tjänsteresor.
För det andra har Juholt aldrig haft hela partiets stöd, utan hela tiden fått motta krypskytte från de egna leden, faktiskt mycket mer än från de politiska motsåndarna. Ett parti som agerar på det sättet gräver naturligtvis till slut sin egen grav.
För det tredje har mediastormen kring Juholt nått hittills oöverträffande nivåer, där framförallt kvällspressens insatser har passerat anständighetens gräns många gånger om. Medias insatser borde utvärderas av mediaforskarna.
Läs mer på DN eller SvD.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar