måndag 2 januari 2012

Inflyttning, utflyttning och befolkningstillväxt

SvD hade i dagens tidning en artikel om inflyttningen till Stockholm. Det är en bra artikel, som går in på många detaljer om flyttningen in och ut, varifrån flyttarna kommer och vart i regionen de flyttar. Det är början på en artikelserie, så jag hoppas på en bra fortsättning också. Regionens befolkningsökning har ju under de senaste åren varit större än någonsin – mellan 35 000 och 40 000 fler stockholmare årligen.
Jag kan komplettera med några tidsserier. Av nedanstående diagram över inrikes och utrikes flyttnetto samt födelseöverskott sedan 1960-talet framgår att dagens höga nivåer beror dels på att utrikes flyttnettot till regionen aldrig har varit större än nu, dels på att födelseöverskottet inte heller har varit större tidigare. Däremot är det inrikes flyttnettot inte exceptionellt högt. Det var lika högt under senare delen av 1990-talet, i mitten på 1980-talet och under rekordåren före 1970.
Klicka på diagrammet, så blir det större.
Hur det går med invandringen framöver är naturligtvis osäkert, eftersom det till stor del beror på vad som händer i andra delar av världen. Efter en stor invandringsvåg kommer också många anhöriga hit. Den inrikes flyttningen är mycket konjunkturberoende och går i vågor. Vi har haft nettoutflyttning till övriga landet under tre perioder sedan 1960-talet. Den första – ibland kallad gröna vågen – varade hela 1970-talet. Nästa utflyttningsdal kom kring 1990 och den senaste utflyttningsperioden var så nyligen som 2000-2005. Då hade vi låg befolkningstillväxt under några år, men vi tenderar snabbt att glömma bort detta.
Födelseöverskottet varierar med årskullarnas storlekar. De många 40-talisterna födde många barn på 1960-talet, en ny topp kom kring 1990 och snart kommer deras barn. Vi kan vara ganska säkra på att variationerna kommer att fortsätta även i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar