onsdag 25 januari 2012

Trafiken ökar långsamt trots Förbifarten

SvD presenterar idag en nyhet om att Trafikverket har låtit göra en prognos för trafikökningen på Drottningholmsvägen förbi världsarvet Drottningholm. Det är en del av den HIA (heritage impact assessment) som görs. Trafikverket konstaterar att trafiken i mitten av 2030-talet kommer att ha ökat med 62 procent förbi Drottningholm sedan det utsågs till världsarv 1991, nämligen från dåvarande 16 700 bilar per dygn till 27 000 bilar per dygn. Men det är inte Förbifarten som ökar trafikflödena utan Ekerös växande befolkning. Ekerö har sedan 1991 ökat med 1,5 procent årligen. Om denna befolkningsökning fortsätter i samma takt som hittills – inte osannolikt med tanke på Stockholms nuvarande tillväxttakt - kommer befolkningen att ha ökat med hela 92 procent sedan 1991. Trafikökningen är alltså långsammare än befolkningstillväxten, trots Förbifart Stockholm.
Drottningholmsvägen förbi slottet
Artikelförfattaren Johan Hellekant, som skriver i kulturdelen, inte Stockholmsdelen, hävdar att befolkningstillväxten påskyndas av Förbifarten, men det har han knappast något fog för. Sedan 1968 har befolkningen i Ekerö kommun ökat med 150 procent, vilket motsvarar en årlig tillväxt på mer än 2 procent, vilket har skett utan Förbifart Stockholm. Hellekant hävdar dessutom att befolkningstillväxten beror på ”Ekerö kommuns vilja att växa genom nya bostadsområden och fler invånare”. Detta skiljer sig i så fall inte på något sätt från länets övriga 25 kommuner som också bygger nya bostadsområden och får fler invånare. Ekerö växer dessutom genom att människor flyttar in permanent i fritidshus som redan finns. Sedan 1991 har omkring 1 000 fritidshus i Ekerö blivit permanentbebodda, vilket motsvarar ungefär halva befolkningstillväxten. Och det finns fortfarande omkring 2 500 fritidshus kvar att flytta in i oavsett vad Ekerö kommun vill.
Tillväxten beror dels på att vi har en ung befolkning i länet, inte minst i Ekerö, som mer än reproducerar sig själva, så att vi får ett födelseöverskott, dels genom att storstäderna attraherar människor utifrån, framförallt från utlandet. Detta skulle fortsätta att ske även utan Förbifart Stockholm. Skillnaden skulle då bli att alla nya Ekeröbor tvingades använda Drottningholmsvägen som den enda förbindelsen till övriga regionen.
I praktiken är det begränsningar i trafiknätet från Brommaplan och vidare som begränsar flödena på Drottningholmsvägen mer än antalet körfält förbi Drottningholm. Det är därför inte så stor risk att Drottningholmsvägen blir en genväg mellan Söderort och Västerort, som Hellekant hävdar. Skulle så bli kan man enklast begränsa den trafiken med avgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar