fredag 10 maj 2013

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge

För  ett och ett halvt år sedan, i november 2011, fälldes en vacker paraplyalm på Fredmansgatan, sedan trädet körts på och knäckts av en bil några dagar tidigare. Detta har jag skrivit om några gånger sedan dess, och de närboende har tålmodigt väntat på att Trafikkontoret ska återställa den grop, som funnits efter trädet. För bara några dagar sedan såg platsen ut så här.
Ett i höstas nyuppsatt men redan buckligt staket, sedan en sopbil backat på det. Därinnanför ny skelettjord. Men nu kan vi äntligen konstatera att staketet rätats ut, målats och att ett nytt träd äntligen planterats på platsen.
Ännu inte grönt, men med svällande knoppar. Och det ser inte ut som vilket träd som helst. Av de tjocka svällande blomknopparna misstänker vi att det är en Magnolia som tänker slå ut i blom endera dagen. Tack Trafikkontoret! Nu väntar vi bara på att stenläggningen ska färdigställas också.
Kanske kommer det då att se ut så här. En Magnolia Kobus i Berzelii park, plåtad för ett par dar sen.

Komplettering
Enligt uppgift ska trädet förses med annan omgivande växtlighet och inte plattor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar