lördag 4 maj 2013

Vargjakten underkänns av domstol

I januari i år beslutade Naturvårdsverket om jakt på 16 vargar. Beslutet överklagades av Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF. I februari beslutade Kammarrätten om inhibition, alltså att jakten inte fick fortsätta förrän Förvaltningsrätten kommit med sin dom. Innan jakten stoppades hann ändå tre vargar skjutas. I går kom Förvaltningsrättens dom, som innebär att Naturvårdsverkets beslut om vargjakt underkänns, eftersom man anser att det finns bättre lösningar än "selektiv och riktad jakt efter varg för att uppnå syftet att minska inaveln i den svenska vargstammen". Rätten menar också att jakten inte är förenlig med EU-lagstiftningen om bevarandet av hotade rovdjur enligt art- och habitatdirektivet.
Om beslutet står fast kommer det att få betydelse för hur den svenska vargpolitiken kan utformas i fortsättningen. Eftersom beslutet är av principiell natur antar jag att Naturvårdsverket kommer att överklaga det till Kammarrätten. Sista ordet är nog inte sagt ännu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar