onsdag 8 maj 2013

Tendensiöst om klimatet

I SvT Korrespondenterna pratade Erika Bjerström om hur klimatförändringarna drabbat Vietnam. Det har blivit 0,8 grader varmare i Vietnam de senaste årtiondena och havsytan har stigit med 11 cm vilket har lett till förödande konsekvenser. Saltvatten översvämmar risodlingarna och det blir allt blötare i landet. Skildringen av de besvärliga konsekvenserna för byborna var mycket levande.
Programmet gav tyvärr inte någon tillfredsställande förklaring av orsakssambanden, bland annat eftersom nästan inga fakta presenterades, men däremot många anektodiska berättelser som gav stöd åt Bjerströms teser, att allt beror på den av människa orsakade klimatförändringen. Programmet kommenteras bl a här och här.
Men hur ser fakta egentligen ut? Enbart 11 cm havsnivåhöjning kan ju inte leda till översvämmade landområden. Själv talade Bjerström om ebb, flod och stormar, men ingenting av detta räcker ju för att förklara att byar som fanns några decennier sedan nu ligger på havsbotten. Det handlar rimligen också om landsänkningar, vilket förekommer i delar av världen, men knappast beroende på klimatförändringarna. Om detta talade dock inte Bjerström alls. Hon nämnde inte heller något om hur det ökande uttaget av grundvatten har lett till grundvattensänkningar eller om hur nya kraftverksdammar i Mekongfloden påverkat flodens vattenflöden i Mekongdeltat. Mer frekventa översvämningar har ju också skett i Europa beroende på avskogning och urbanisering. Kanske har detta också haft betydelse i Vietnam. Temperaturstatistiken ger däremot inte övertygande stöd. Så här har temperaturen i Vietnam utvecklats sedan 1800-talet. Kurvan hittade jag på Vetenskapsbloggen.
En tydlig uppvärmning sedan 1940, som dock föregicks av en påtaglig temperatursänkning från slutet av 1800-talet. Uppvärmningen under de senaste 100 åren ser snarare mindre ut än det globala genomsnittet på 0,8 grader. Kanske en halv grad eller så? Har vädret då blivit mer extremt med mer regn under regnperioden, vilket också antyddes i programmet? Så här ser nederbördskurvan ut sedan 1980 från samma källa som ovan.
Åtminstone tycker jag att årstidsvariationerna ser högst normala ut utan tendenser till allt fler extrema år. Kanske till och med lite mer regn i början på 1980-talet och ett par år i slutet av 1990-talet. Tyckte Bjerström att det skulle bli för komplicerat att föra ut sitt budskap om man också presenterade fakta, eller hittade hon inga fakta som stöd för programmet?
I dagens DN Kultur skriver Shora Esmailian om klimatkrisens offer. Det handlar den här gången om  torkan i Somalia. Sommaren 2012 var ”den värsta torkan på 60 år”. Naturligtvis tillskrivs även denna torkkatastrof klimatförändringarna orsakade av utsläppen av växthusgaser, men inte heller här presenteras några fakta som styrker orsakssambanden. Så här ser torkan på Afrikas Horn ut i nederbördsdata enligt olika klimatinstitut för olika årstider, samma källa som ovan.
Alla kurvor visar på en nedgång 2009-2011, vilket alltså tydligt visar hur torkan har slagit flera år i rad. Däremot syns inte någon sådan entydig tendens under de föregående 30 åren. De senaste åren har det alltså blivit torrare på ”Afrikas horn”, men detta kan naturligtvis också vara ett utslag av de naturliga variationerna. Enligt bloggen "En historikers betraktelser" har funnits sådan torka även under tidigare varma perioder de senaste årtusendena som den romerska värmeperioden 300 f.Kr. till 300 e.Kr och den medeltida värmeperioden från 800 till 1300 e.Kr. Det har generellt sett varit torrt i Östafrika under perioder då klimatet på jorden har varit varmare och relativt fuktigt under perioder då klimatet på jorden har varit kallare. Den stora skillnaden jämfört med idag är att befolkningen nu är många gånger större.  Dessutom har Somalia varit utsatt för flera decennier av krig och har inte haft någon stabil regering under lika lång tid. Det har samtidigt varit fuktigare i Västafrika när det har varit torrare i Östafrika.
Att koppla torkan på Afrikas Horn till den pågående klimatförändringen tycks alltså vara svårt.

Uppdatering
Lyckligtvis finns det fakta att tillgå i bloggosfären t ex här. I en rapport från 2011 från IUCN framgår precis det som jag misstänkte ovan, nämligen att grundvattensänkningar i Mekongdeltat på grund av intensifierad risodling med konstbevattning leder till att marken sjunker med så mycket som 6 mm per år (dvs ca tre gånger så snabbt som havsnivåhöjningen). Detta torde vara den primära orsaken till de problem som SvT tog upp, dock utan att med ett ord beröra den verkliga orsaken.

1 kommentar:

  1. Även Stockholmsinitiativet har uppmärksammat klimatljuget i två inlägg på sin blogg:

    http://www.theclimatescam.se/2013/05/08/korrespondenterna-i-vietnam/

    http://www.theclimatescam.se/2013/05/09/chatten-med-klimatexperterna-johan-och-erika/

    SvaraRadera