onsdag 29 maj 2013

Olaglig vargjakt och påtryckningar på EU-kommissionen

Det var fel enligt svensk lag av Naturvårdsverket att godkänna en andra skyddsjakt på Junseletiken i vintras. Det är innebörden av dagens dom från Förvaltningsrätten som därmed i dag upphävde Naturvårdsverkets beslut från 26 februari att ge Vilhelmina södra sameby tillstånd att inleda skyddsjakt på Junseletiken. Beslutet om skyddsjakt var redan tidigare inhiberat. Det var den andra skyddsjakten på samma varg som Naturvårdsverket gett tillstånd till, men som upphävts av domstolen. Vid den första skyddsjakten hann varghannen skjutas innan domstolen inhiberade beslutet om jakten.
EU:s miljökommissionär Janez Potocnik har kritiserat regeringens vargpolitik och krävt bättre besked om hur vargstammen ska bevaras och även hotat med att dra Sverige inför EU-domstolen. Potocnik skrev i vintras ett brev till miljöminister Lena Ek, som gjorde henne upprörd. Potocnik menade att man inte lyckats förklara hur vargstammen ska nå gynnsam bevarandestatus genom jakt, och uppmanade regeringen att upprätthålla det nuvarande jaktförbudet. Janez Potocnik avslutade sitt brev till miljöministern med att säga att ”en ny jakt inte skulle vara i linje med Sveriges skyldigheter enligt EU:s art- och habitatdirektiv”.
Janez Potocnik och Lena Ek är oense om vargar
Samtidigt som domstolens beslut offentliggörs redovisar media hur statsminister Fredrik Reinfelt försökt påverka EU, så att fler vargar ska kunna skjutas utan risk för att Sverige dras inför EU-domstolen.
I samband med EU-toppmötet förra veckan åt Fredrik Reinfeldt middag med EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso. Reinfeldt försökte då få Barroso att ändra inställning till vargjakten i Sverige: ”Sverige har markerat att vi tycker att man borde ta större hänsyn till det faktum att när vi förhandlade om hur man skulle se på vargstammens status, under svenskt medlemskapsförhandlingar, så fanns det runt 20-tal vargar i Sverige. Nu har det vuxit till runt 300”. Men även svensk domstol har ju underkänt regeringens vargpolitik.
Reinfelt försöker övertyga Barroso om att 300 vargar är ungefär 280 för många
Kommissionen är nog inte så imponerad av de 300 vargarna i Sverige, som är ett stort och glest befolkat land i Europa. Andra europeiska länder, de flesta mindre och tätare befolkade än Sverige, har också vargstammar. Det finns t ex 2 500 vargar i Rumänien, 2 000 på Iberiska halvön, 800-900 i Polen och runt 500 i Italien. Det finns vargar i Estland. Lettland, Litauen, Slovakien, Ungern, Grekland och en rad andra länder på Balkan, för att inte tala om Vitryssland, Ukraina och Ryssland. Numera finns det också varg i Tyskland och Frankrike. Varg har också setts i Danmark, Holland och Belgien på senare tid. Överallt är vargen mer eller mindre skyddad, även i små och tätt befolkade länder.
I Barrosos eget Portugal, med 10 miljoner invånare på en yta som är femtedelen av Sveriges, finns 150 vargar. Vargtätheten i Portugal är 1 varg på 600 kvadratkilometer jämfört med 1 varg på 1 500 kvadratkilometer i Sverige. I Potocniks Slovenien finns uppåt 100 vargar på en yta som är en tjugondel av Sveriges. Det innebär alltså en varg per 200 kvadratkilometer. Så jag tror knappast att Barroso och Potocnik blir så imponerade av Reinfelts bekymmer med de svenska vargarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar