fredag 24 maj 2013

Onödig folkomröstning i Göteborg

Göteborgs kommunfullmäktige har med minsta möjliga marginal beslutat att en folkomröstning ska hållas om trängselavgiften i Göteborg. Röstsiffrorna blev 53 nej och 28 ja, men, eftersom det hade krävts att två tredjedelar eller 54 ledamöter skulle motsätta sig en folkomröstning för att stoppa den, kommer nu folkomröstningen att genomföras, trots att en majoritet av Göteborgarnas demokratiskt valda representanter är emot den, och trots att "konsekvenserna av ett beslut om att ta bort trängselskatten, skulle vara i princip omöjliga att både överblicka och hantera" enligt Stadsledningskontoret i Göteborg. Flertalet Moderater har varit för en folkomröstning, trots att kommunen redan avtalat om hur det Västsvenska paketet ska finansieras.
Vägvalet som drivit frågan anser förstås att det fördjupar demokratin med folkomröstningar, men det är inte så säkert. Vid valet 2010 fick Vägvalet fem mandat i fullmäktige, medan partier som stödde det Västsvenska partiet inklusive finansieringen fick en förkrossande majoritet.
Det finns flera frågetecken. Vad som ännu inte är bestämt är till exempel exakt hur folkomröstningsfrågan ska formuleras. Vad innebär ett nej?
Avgiftsstationerna i Göteborg
Trängselskatten finns redan sedan den 1 januari i år och röstar Göteborgarna emot den borde den i så fall avskaffas. Det är emellertid inte säkert att det blir så av flera skäl. Folkomröstningen blir bara rådgivande och Göteborgs kommun behöver inte följa resultatet. Det är inte ens Göteborgs kommun som beslutar om trängselskatt utan riksdagen, en annan demokratiskt vald församling.
Ja eller nej till trängselskatt tycker Vägvalet i Göteborg att frågan ska formuleras. Det är nog en klok inställning, som innebär att resultatet binder upp så lite som möjligt. Vägvalet tror förstås att det ska gå att förhandla fram en annan finansiering, men den är i så fall okänd för dem som folkomröstar. Av samma skäl kommer sannolikt inte folkomröstningsfrågan att formuleras så, utan på något mer komplicerat sätt. Kanske ska väljarna ställas inför alternativ utan dessa infrastruktursatsningar och därmed en allt värre trängsel. Det innebär dock att ett redan träffat avtal om infrastrukturen rivs upp. Kanske kommer alternativet att bli skattehöjning om paketet ska finansieras skattevägen. Kanske kommer väljarna att ställas inför tre alternativ, vilket har varit en populär politisk strategi tidigare.
Trängselskatten är tänkt att delfinansiera ca 40 procent av det Västsvenska paketet, med investeringar i kollektivtrafik och vägar i Västsverige. Om paketet ska genomföras med Västlänken, Marieholmstunneln, en ny Göta älvbro och omfattande spårbundna kollektivtrafikinvesteringar, behöver finansieringen då ske på något annat sätt. Ska till exempel höjd skatt tas ut bara i Göteborg, där folkomröstningen sker, eller även i andra kommuner i Göteborgsregionen? Det verkar föga troligt. Västsvenska paketet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, Västtrafik samt Trafikverket, men det är bara i Göteborgs stad som man ska genomföra folkomröstningen.
En viktig fråga är också när folkomröstningen ska anordnas, i samband med EU-valet eller vid riksdagsvalet 2014. Vilken tidpunkt som väljs kommer att påverka deltagandet i folkomröstningen.
Erfarenheterna av folkomröstningar i Sverige är knappast övertygande även vid sidan om det vanligen låga valdeltagandet. År 2006 röstade man om trängselavgifter eller ej i Stockholm och i 14 andra kommuner i länet. Resultatet blev för Stockholms kommun att 51,5% röstade ja, och 48,5 % röstade nej medan majoriteten i samtliga grannkommuner röstade nej. Totalt blev det majoritet för nej med 52,5 procent mot 47,5 procent jaröster. Den demokratiska grunden var alltså ytterst bräcklig. Efter valet 2006 bestämde sig regeringen för att följa valresultatet i Stockholm, och inte i grannkommunerna, och införa trängselavgifterna. Hur demokratiskt var detta?
Folkomröstningen om högertrafik hölls 1955 och 83 procent röstade nej. Valdeltagandet var bara 53 procent. Tolv år senare infördes ändå högertrafik i strid med folkviljan.  Folkomröstningen om pensionssystemet 1957 hade tre alternativ, där inget alternativ vann absolut majoritet. Socialdemokraternas alternativ som hade fått flest röster drev igenom ATP, trots att majoriteten inte röstat för förslaget, men numera har ATP ändå avskaffats.
År 1980 genomfördes folkomröstningen om kärnkraft, även denna gång med tre alternativ som alla innebar avveckling men i olika takt. Resultatet blev att ungefär 60 procent ville avveckla kärnkraften på trettio år, medan 40 procent ville avveckla den på bara tio år. Trots detta är kärnkraften inte avvecklad. I stället beslutade riksdagen härom året att kärnkraften inte skall avvecklas.
Trängselskatt är ett effektivt sätt att styra trafiken och finansiera investeringar. Göteborgarna är därför bara att beklaga.
Läs t ex DN.

5 kommentarer:

 1. Eftersom jag bor i Göteborg och betalar runt 600 kr i månaden i "skatt" för att jag behöver bilen i jobbet så är det för mig helt främmande varför bilisterna skall betala in 14 miljarder extra för att pendlare utanför Göteborg skall ta sig hit. Vad har jag gjort för att jag som måste ha bilen till jobbet skall betala biltunnel, bilbro, cykelvägar, pendelstationer, gångvägar och bussfiler. Ligger allt bara på bilistens ansvar?!

  Om det (av någon konstig anledning) skall bekostas av oss så vore det väl schysst att ALLA Göteborgare betalade. Skatteverket gjorde uträkningen att alla Göteborgs invånare behöver betala under 100 kr i månaden för att ersätta trängselskatten. Varför skall jag betala för fem andra?

  Att det inte finns andra sätt att få in pengarna är bara politiskt skitsnack. Det handlar om att de inte vill. Det är ett antal sätt som vi blivit vilseledda på innan detta infördes.

  1. Vi skulle folkomrösta om detta och det var politikerna överens om. Sen gick det tydligen för fort så man hann inte med. Bra ursäkt...

  2. Vi har kunnat välja i två val om detta. Nja, om vi hade satt allt annat åt sidan så hade vi kanske alla röstat på vägvalet. Men man litar ju (dumt nog) på att politikerna står vid sitt ord. Men det blev ju ingen folkomröstning...

  3. Regeringen bestämmer om det skall vara trängselskatt eller ej. Det är inte riktigt sant. Regeringen bestämmer det, men bara på beställning ifrån en kommun. Vill kommunen ta bort det så lär de godkänna det också. Bara floskler att regeringen "bestämmer", de godtar möjligen.

  Det finns mer saker som gör att folk stör sig på denna trängselskatt. Men något som är klart är att den är djupt orättvis. Och den är inte till för att minska trängsel, enbart för att få in pengar! För om de placerat ut stationerna för att minska trängseln, då bör de byta jobb för de är grymt odugliga!!

  Sen har de skapat en massa köer i centrum, men det kanske är bra att bilar står på tomgång där??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om betalstationerna är felplacerade för att få bort trängseln är det väl detta som borde diskuteras i stället för trängselskatten som sådan. Eftersom du använder bilen antar jag att du också tycker att det är rimligt att du betalar för detta, liksom de ickegöteborgare som också använder och belastar gatunätet där. I varje fall tycks de flesta stockholmare acceptera detta synsätt, eftersom diskussionen om trängselskatt i Stockholm tvärdog så snart den var införd och alla insåg nyttan med den.

   Radera
  2. Göteborg har helt andra förutsättningar, antalet alternativa vägar är än färre än i Stockholm. Innerstaden ligger i stort sett bara på södra sidan vattnet m.m. I Stockholm har vi ingen trängselskatt på Essingeleden, alltså finns ett "gratis"-alternativ. Att ha trängselskatt på Tingstadstunneln är rätt sjukt, eller försöker man bräcka huvudstaden?

   Radera
  3. Göran D: Man bidrar väll lika mycket till trängsel om man kör igenom en stad, som om ifall man har en start/mål-punkt i staden? Personer som kör igenom staden kommer ju dessutom bara behöva betala en gång.

   Det största problemet med trängselskatter i både Göteborg och Stockholm är att det inte är 'trängselskatter' i tillräckligt hög grad. Det borde vara mycket större priskostnad mellan låg/hög-trafik.

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera