lördag 8 februari 2014

Be om ursäkt eller ej?

Vad får man säga i P1 och i Dagens ETC?
Alice Teodorescu var gäst i P1 Debatt. På Kulturhuset debatterade människor med olika bakgrund rasism under rubriken ”Hur mycket rasism tål Sverige?”. Programledare och moderator var Alexandra Pascalidou. I programmet argumenterade Alice Teodorescu, jurist och själv invandrad från Rumänien, för att "om man sprider en bild av att invandrare har svårare att ta sig fram i samhället för att Sverige är strukturellt rasistiskt kan det leda till att invandrare känner att de inte har någon anledning att anstränga sig och utbilda sig eftersom de ändå är diskriminerade". På det svarade Alexandra Pascalidou: ”Jag ska också berätta för våra lyssnare runt om i landet att du står här, du är väldigt vacker, du är väldigt välklädd, du är akademiker, du är jurist, du är vit, du är kristen, du är europé och då kanske man också har en världsbild där rasismen inte är en vardaglig upplevelse. Eller ett sår eller ett trauma som man bär med sig.”
Alice Teodorescu, vacker, vit, europé…
Ska man tolka detta som att man bör vara ful, sjavigt klädd, lågutbildad, färgad utomeuropeisk muslim, för att få framföra synpunkter om rasism i SR? Kanske ändå inte.
I alla händelser bad SR Teodorescu om ursäkt. Nåja. De bad faktiskt inte om ursäkt för vad Alexandra Pascalidou hade sagt, utan för att ”det är olyckligt om du känner dig förminskad, så ska det naturligtvis inte vara. För det ber vi uppriktigt om ursäkt.”
Alexandra Pascalidou; vacker, vit, europé… bad om ursäkt.
SVT Debatt skrev Teodorescu : ” I Sverige bedöms du inte mot basis av dina åsikter och argument. I Sverige är din bakgrund, och numera skrämmande nog också din hudfärg, det som avgör huruvida du har rätt att uttrycka din åsikt eller ej.”
Diskutera alltså rasism bara om du inte är vit. Vad nu detta innebär. Antagligen räcker det att man är invandrad från ett icke-europeiskt land och har ett osvenskt efternamn. Till exempel betecknar sig Mona Masri, uppvuxen i Malmö, i DN som icke-vit och icke-svensk. ” Trots friheten jag som icke-vit kan känna i USA, märker jag hur jag ofta håller mig med ett slags självgodhet som jag tycks dela med många svenskar.”
Mona Masri, icke-vit, vacker, icke-svensk… 
Hur många generationer tar det innan man betecknas som svensk? Eller måste man byta namn?
Jag noterade i gårdagens nummer av Dagens ETC att Kajsa Ekis Ekman i en ledare inte anser att SR borde ha bett om ursäkt alls. ”Vilket jävla trams!” säger Ekman.
Kajsa Ekis Ekman, vacker, vit, europé…
Men bara en dag tidigare hade just Dagens ETC själv bett om ursäkt. Ansvarig utgivare Johan Ehrenberg bad om ursäkt för att en insändare om samer hade publicerats ”på grund av ett misstag i arbetet”.
Johan Ehrenberg bad om ursäkt
Vad var det då som var så anstötligt i insändaren? Jo, skribenten hade bland annat påpekat att bara ett fåtal renägare lever av renskötsel, att näringen är beroende av omfattande samhällsstöd, att ingen vet hur många samer det finns i Sverige, och att de flesta har svenska som förstaspråk. Enligt insändaren borde samerna lyfta fram sina stora kvinnor och män. Insändaren ansågs i ett genmäle ofullständig och försåtlig. Vissa fakta hade utlämnats. Den ansågs ”genomsyras av en otidsenlig kolonial attityd.” Tänka sig. Verkligen? Ok, men det är ju trots allt en insändare. Hur mycket fakta ryms? Måste verkligen Johan Ehrenberg be läsarna om ursäkt för att den förts in? Vilket trams!
Det är inte högt i tak i Dagens ETC!

1 kommentar:

  1. Alexandra Pascalidou har många gånger berättat om hur hon själv utsatts för rasism. Problemet är bara att alla de adjektiv hon räknade upp angående Alice Teodorescu går att tillämpa på henne själv, vilket ju med hennes logik ogiltigförklarar hennes egna erfarenheter av att bli utsatt för rasism. Hon och AliceTeodorescu har i stort sett samma ursprung och väldigt liknande utseenden så att den ena skulle kunna bli utsatt för rasism medan det är uteslutet att den andra skulle kunna bli det faller på sin egen orimlighet.

    SvaraRadera