torsdag 11 juni 2015

Mer bostadsbyggande på gång

Som alla vet råder en katastrofal brist på bostäder i Stockholms län, en brist som bara kan hävas genom ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Länsstyrelsen har nu släppt årets version av rapporten ”Läget i länet”, där förutsättningarna för bostadsförsörjningen analyseras in i minsta detalj.
Rapporten är en guldgruva för alla sifferintresserade som verkligen vill sätta sig in i situationen. Tack Elin, Henrik och ni andra som jobbat med rapporten!
Genomsnittligt tillskott i antal bostäder per år 2010–2014 per tusen invånare. Sundbyberg är bäst i klassen och Danderyd sämst!
Glädjande nog flaggar man i år för ett ökat bostadsbyggande i länet. Antalet påbörjande nya bostäder fortsatte uppåt under 2014. Enligt SCB påbörjades 13 200 bostäder i länet 2014, vilket var 1 000 fler än året innan. I år förväntas produktion av 16 000 nya bostäder att påbörjas i länet.
Det räcker för att inte bristen ska fortsätta att öka med nuvarande befolkningstillväxt på ca 35 000 personer om året. Men eftersom det dessutom tillkommer ett par tusen genom ombyggnad och permanentning kan bristen faktiskt komma att minska något för första gången på många år. Men med fortsatt befolkningstillväxt kommer det förstås att ta många år att bygga bort bristen, även om bostadsbyggandet fortsätter att vara högt framöver. Därför skulle egentligen ännu fler bostäder behöva byggas. Och enligt kommunerna finns det planer för ännu fler bostäder att påbörjas i år. Enligt kommunernas bedömningar kan dessutom närmare hälften av de bostäder som påbörjas i år och nästa år vara hyresrätter och studentbostäder.
Tillskott av bostäder och befolkningsökning i Stockholms län åren 1975–2014.
Det tar ju ett par år att färdigställa påbörjade lägenheter och antalet inflyttningsklara lägenheter visar tyvärr inte riktigt lika ljusa siffror. Bostadsbeståndet ökade med 11 200 bostäder 2014 varav 9 000 var nybyggda lägenheter och resten tillkom genom ombyggnad och permanentning.
Politiker som pressas av media om orsakerna till det alltför låga byggandet brukar som att mantra peka på de krångliga planprocesserna. Men det borde de inte göra, vilket jag har pekat på tidigare. Hösten 2013 fanns det nämligen färdiga detaljplaner med sammanlagt 47 000 möjliga bostäder i länets kommuner. Det motsvarar ungefär tre års produktion, där det bara är att sätta spaden i jorden! Och antal möjliga bostäder i detaljplaner som inkommer på samråd till Länsstyrelsen har ökat de senaste åren vilket visar på en fortsatt god planaktivitet i kommunerna. Det finns alltså andra skäl än långsamma planprocesser till att byggarna tvekar att sätta igång. Där borde samhället alltså sätta press på bostadsmarknadens aktörer.

3 kommentarer:

 1. Det lär behövas en bra massa mer än så. SCB:s prognos för Sverige 2015 är på en befolkningsökning på 150 000. Om 20-25% av denna ökning sker i Stockholms län plus fortsatt nettoöverskott för inrikes invandring lär de bli trångt (10 000 räcker nog halvvägs). Dvs, vi bygger inte ens nära nog för att möta den ökande efterfråga, för att inte tala om det stora underskottet som redan finns.

  SvaraRadera
 2. SCB:s prognos är ca 131 000 för 2015. Om Stockholm behåller sin andel blir det ca 50 000 fler här under 2015 (och lika många 2016-2017). Då räcker förstås inte nuvarande bostadsproduktion till. Men en så stor ökning som 50 000 har vi aldrig sett hittills under ett enda år utan det har stannat vid omkring 35 000. Men det finns goda skäl att öka bostadsbyggandet ytterligare. Varför inte börja med de 47 000 redan planlagda bostäderna?

  SvaraRadera
 3. Du har helt rätt om 2015, det är prognosen för 2016 och 2017 som är på ungefär 150 000. Sedan sjunker den till 100-110 000 om året efter det, men de prognoserna är baserade på kraftigt minskad invandring efter 2017 vilket enbart kommer att ske om nuvarande asylpolitik omprövas (fast det är naturligtvis svårt för SCB att sia om sådant). Att Stockholms län befolkning enbart skulle öka med 35 000 i framtiden framstår som mycket osannolikt.

  Det verkar som vi får vänja oss vid kraftigt ökad befolkning både i Stockholm och övriga Sverige. Samtidigt har vi ju redan idag ordentlig bostadsbrist.

  SvaraRadera