torsdag 18 juni 2015

Skönhetsrådet dömer ut planen för kv Persikan

Skönhetsrådets remissvar på planen för kv Persikan sågar det jäms med fotknölarna: "Skönhetsrådet avstyrker bestämt detaljplanen i föreliggande form." Jag håller med rådet om det mesta, som jag tidigare har diskuterat här och här och här.
Rådet konstaterar att planförslaget visar på dålig förståelse för såväl befintliga kvaliteter som för vilka stadskvaliteter som går att skapa. Skönhetsrådet efterlyser högre ambitioner för de tillkommande kvarteren. Precis som jag tidigare har konstaterat skapar planförslaget enligt Skönhetsrådet en förortsenklav snarare än en integrerad stadsdel. Precis som jag tidigare har sagt kan inte "Bondegatan avslutas med ett stup mot Tegelviksgatan". Den föreslagna gångfartsgatan riskerar enligt Skönhetsrådet att få för låga vistelsevärden. Enligt rådet bör Ringvägens aldrig genomförda förlängning få sin hela bredd och utformas som grön länk mellan Vitabergen och Åsöberget, vilket verkar vara en god tanke. En blinkning till Lindhagenplanen.
Exempel på gestaltning 1.
Exempel på gestaltning 2.
Exempel på gestaltning 3.
Exempel på gestaltning 4.
Exempel på gestaltning 5,
Skönhetsrådet avvisar, liksom jag var inne på i mitt senaste inlägg, den föreslagna gestaltningen med sin överdrivna brokighet och stora variation i hushöjder. I stället hänvisar man till arbetet med Nordvästra Kungsholmen där stor variation finns samtidigt som gemensamma takfotshöjder ger stadsdelen en harmonisk enhetlighet. Håller helt med!
Slutsatsen borde nu vara: Börja om från början!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar