fredag 4 september 2009

Bellmans Fredman

Verklighetens Jean Fredman, född Johan Fredrik Fredman 1712 eller 1713 i Stockholm, var förebild till Carl Michael Bellmans ”Fredman, Urmakare i Stockholm, utan Ur, Verkstad och Förlag”. Fredman var en gång i tiden en allmänt aktad och framgångsrik affärsman och urmakare som redan vid 29 års ålder utnämndes till ålderman, fick titeln hovurmakare och ansvar för stadens förnämsta tornur, Storkyrkan och Riddarholmen. Men Fredman misskötte sitt ämbete, förskingrade pengar, hamnade i rättsprocesser, blev fråntagen sina hederstitlar, söp ned sig och hamnade till slut på gatan där han drev omkring som en av Stockholms många alkoholister. Kanske inte direkt någon förebild. Jag gillar dock Fredmans Epistlar och Sånger mycket, liksom miljön på Kvarnberget som fortfarande har kvar lite 1700- och 1800-talskaraktär.
Inte så långt bort ligger dessutom Bellmanshuset med adress Urvädersgränd 3. Här bodde Carl Michael Bellman under åren 1770 - 1774, och här skrev han det mesta av Fredmans Epistlar. Huset ägs i dag av Ordenssällskapet Par Bricole. Det är värt ett studiebesök.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar