söndag 13 september 2009

Njut av global warming så länge den varar

Den danske professor Henrik Svensmark, direktör vid danska rymdforskningsinstitutet, konstaterade i Jyllandsposten den 9 september att global warming upphört och att global cooling inträffat sedan 1998. Ingen klimatmodell haf förutsett detta.
Solen har under de senaste åren nästan inte haft några solfläckar, vilket är det vanliga tecknet på solens magnetiska aktivitet. Senaste veckan rapporteras solens aktivitet nått sin lägsta nivå på 100 år. Frågan är vilken påverkan detta kan få på jordens klimat? Enligt IPCC är svaret ”ingen alls”. Men historien och modern forskning säger oss att detta antagligen är helt fel.
Solens aktivitet har alltid varierat. Omkring år 1000, hade vi en period av mycket hög solaktivitet som sammanföll med den medeltida värmeperioden. Vikingar slog sig ned på Grönland och utforskade Noramerikas kust. Efter 1300 under “Lilla istiden” vilket var en global köldperiod var solaktiviteten låg. Under 1800-talet ökade solens aktivitet igen. Under de senaste 50 åren har solaktiviteten varit högst sedan medeltidens värmeperiod för 1 000 år sedan. Nu tycks det som om solaktiviteten minskar igen och går mot ett minimum som vi upplevde under ”Lilla istiden”.
Samvariationen mellan solens aktivitet och jordens klimat under seklerna har förklarats som tillfälligheter. Men även under de senaste 10 000 åren finns sambanden. Under de senaste 10 000 åren har solens aktivitet varit låg under 17 procent av tiden vilket enligt Svensmark har sammanfallit med nedkylning av jorden. Man kan undra över att IPCC inte anser att solaktiviteten har någon som helst inverkan på klimatet. IPCC har endast studerat solstrålningen vars variationer är för liten för att ha någon inverkan på klimatet. Men solens aktivitet har också inverkan på molnbildningen genom den kosmiska strålningen. Hög solaktivitet leder till få moln vilket leder till uppvärmning av jorden. Låg solaktivitet leder till ökad molnbildning och dämpar uppvärmningen. Solaktiviteten kan enligt Svensmark vara orsaken till huvuddelen av den uppvärmning av jorden vi noterat under 1900-talet, inte utsläppen av koldioxid. Om solaktiviteten är orsaken till huvuddelen av uppvärmningen beror endast en mindre del på koldioxid. För att citera Svensmark : ”Njut av global warming så länge den varar”.
Mojib Latif från Kiels Universitet har framfört på UN World Climate Conference i Geneva för ett par veckor sedan att nedkylningen kan fortsätta under 10 till 20 år till. Hans förklaring är naturliga förändringar i Nordatlantens havsströmmar och inte förändringar i solaktiviteten. Men de naturliga förändringarna i klimatet blir allt tydligare. Inge modell har förutsett den nedkylning som för närvarande pågår. Framtiden blir mycket intressant och vi bör enligt Svensmark erkänna att naturen är totalt oberoende av vad våra modeller beräknar för framtiden. Kommer växthusteorin att överleva en signifikant nedkylning av jordklotet? Framtidens utmaningar kan bli helt andra än dem som dagens modeller förutspår, medan solens inverkan på klimatet kan bli ett stort forskningsfält.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar