tisdag 22 september 2009

Nu ökar isen i Arktis igen

För någon vecka sedan har isminimum för året passerats i Arktis. Isen hade då 23 procent större utbredning än vid motsvarande tidpunkt 2007, då istäcket var som minst sedan 1979, då satellitmätningarna inleddes. Istäcket kan mycket väl ha varit mindre vid tidigare tidpunkter, till exempel under 1930-talet, för att inte tala om under värmeperioden under medeltiden. Efter 1915 steg temperaturen men omkring 1940 började den sjunka igen. Det är inte heller bara temperaturen som påverkar. Havsströmmar och vindar betyder också en del.
Vid Antarktis är det just nu mer is än normalt för perioden 1979-2009, och även mer is än 2008. Hur detta kan sammanhänga med den globala uppvärmningen är väl ännu oklart. Den danske professorn Henrik Svensmark, direktör vid danska rymdforskningsinstitutet, har nyligen konstaterat att global warming har upphört och att global cooling inträffat sedan 1998. Han sätter detta i samband med att solen under de senaste åren nästan inte haft några solfläckar, och att solens aktivitet nyligen nått sin lägsta nivå på 100 år. Det kan mycket väl finnas andra förklaringar som vi inte känner till. I varje fall förklarar inte hypotesen om global warming att istäckena i såväl Arktis som Antarktis just nu växer i omfattning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar