torsdag 10 september 2009

Ett sekulärt samhälle

Många människor tror att Gud existerar. Andra tror att Gud inte existerar. Och de som tror på en gud tror ofta inte på samma gud eller tolkar gudens signaler på olika sätt. Ingen av parterna kan bevisa att de äger sanningen. Därför är det av yttersta vikt att samhället organiseras så att det är oberoende av vilken part som har rätt.
Lagar och normer som ska omfatta alla måste bygga på allmänmänskliga grunder, inte på religiösa. Lagarna ska formuleras av demokratiska institutioner och normbildningen styras av kritiskt tänkande och fri argumentation i öppna samtal. Ett sådant samhälle kallas ett sekulärt samhälle. Det är ett sådant samhälle förbundet Humanisterna arbetar för.
Det här är inledningen till det sekulära manifest som ett antal kända personer publicerade på DN debatt på midsommarafton i år. Manifestet motiverade den affischkampanj som Humanisterna drivit bland annat i Stockholms tunnelbana, under rubriken ”Gud finns nog inte”. Kampanjen kritiserades av bland andra Göran Rosenberg i Dagens Nyheter den 16 juni, i en demagogisk artikel, där han misstänkliggör syftet utan egentliga argument eller med falska argument. Artikeln har på ett klargörande sätt bemötts av Humanisternas ordförande Christer Sturmark på Newsmill.
Rosenberg påstod att valet av Davidsstjärnan och den muslimska halvmånen i affischkampanjen signalerar att Humanisterna har problem med människor av muslimsk eller judisk tro, medan han hävdar att ”korset i den svenska flaggan är inte en symbol för kristendomen utan en symbol för nationen”. Här har Rosenberg naturligtvis fel, vilket man inser om man tänker efter. Den svenska korsflaggan är liksom andra korsflaggor ursprungligen en kristen symbol. Den historiska bakgrunden till korsflaggorna är korstågen. Under det första korståget mot Palestina 1195 använde engelska, franska och italienska korsriddare olika korsflaggor. Så småningom blev St Georgskorset, ett rött kors på vit botten en samlande symbol för de kristna korsriddarna. Omkring 80 år senare blev samma flagga på grund av den spridda användningen även symbol för England och Wales. De nordiska korsflaggorna kan ha använts under de nordiska ”korstågen” på medeltiden för att kristna områden i Norden och Baltikum. På en medeltida miniatyrmålning som visar belägringen av Antiochia syns tydligt korsriddarnas rödvita korsflaggor.
Jag är numera medlem av Humanisterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar