lördag 21 februari 2015

Bostäder på Bromma?

Handelskammarens rapport i går om hur mycket som går att bygga på Bromma är inte något annat än ett tendensiöst debattinlägg. Handelskammaren vill ju ha kvar Bromma för direktörsflyget, så enkelt är det. Därför ger deras granskning av Miljöpartiets förslag precis de svar som Handelskammaren  har beställt:
"Den politiska majoriteten i Stockholm vill stänga Bromma flygplats senast 2022. Miljöpartiet hävdar att man kan bygga 50 000 bostäder på marken på 15 år. Men bostadsplanerna för Bromma håller inte.
Det går helt enkelt inte att bygga så många bostäder på så liten yta på så kort tid. Det visar Stockholms Handelskammares granskning av visionen Bromma Parkstad. Vår rapport visar att bostadsplanerna på Bromma är djupt orealistiska."

Granska till exempel de jämförelser som görs med andra stadsdelar. Enligt rapporten är Bromma är ungefär hälften så stort som Östermalm, men ska rymma mer än dubbelt så många bostäder och boende. Bromma är vidare ungefär lika stort som Hammarby Sjöstad. Låt oss se om det stämmer. De tre områdena syns på bilden nedan i samma skala.
Skalenlig jämförelse mellan Hammarby Sjöstad, Bromma och Östermalm.
Den översta bilden visar Hammarby Sjöstad, varav omkring en tredjedel av ytan är vatten. Mellersta bilden visar Bromma med omgivande obebyggda områden. Nedersta bilden visar Östermalm. Vem som helst kan se att Bromma är minst dubbelt så stort som Hammarby Sjöstad och ungefär lika stort som  Östermalm. Alltså håller inte jämförelsen.
Enligt Handelskammaren är husen på Östermalm i genomsnitt 6-7 våningar, vilket jag betvivlar. En stor del av husen på Östermalm är byggda i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Enligt 1874 års svenska byggnadsstadga och 1876 års byggnadsordning för Stockholm reglerades gatubredder och hushöjder. Husen fick vara fem våningar höga, dock inte högre än 68 fot, dvs omkring 20 m. Detta har påverkat en stor del av stadsbilden i Stockholms innerstad och på andra ställen. Det betyder att äldre hus ofta är fem våningar, medan nyare hus kan vara 6-7 våningar. Det ger inte ett genomsnitt på 6-7 våningar. I en ny stadsdel kan man bygga fler våningar med samma hushöjd som på Östermalm, dvs 7-8 våningar i stället för 5.
Bromma Parkstad enligt MP:s vision.
Naturligtvis kommer det att bli tätt med 50 000 lägenheter på Bromma, och det kommer knappast att gå på bara 15 år som MP säger. Dessutom kommer antagligen de som bor i de närliggande stadsdelarna att protestera, och en del av planerna att bantas bort under processen. Så det är kanske mer realistiskt att räkna med 30-40 000 lägenheter, men det hindrar inte att Bromma är ett bra lägen för bostäder oavsett vad Handelskammaren säger.
Sen är det en annan sak att orsaken till att MP driver bebyggelse på Bromma så hårt är (förutom att man är emot flyg i största allmänhet) för att tillgodose åtskilliga nimbys i det egna partiet, alltså sådana som vill stoppa bebyggelse i de egna närområdena.  Man kan ju bygga 140-150 000 bostäder i Stockholm även utan Bromma.

3 kommentarer:

 1. Personligen så tar jag, generellt sett, Handelskammarens påståenden rätt mycket som kontraindikatorer på vad som behövs för en rättvis och uthållig samhällsutveckling. /Lars

  SvaraRadera
 2. Att göra tvärt emot vad handelskammaren vill gör att bostadsbyggandet inte behöver bli så stort i framtiden.
  Rättvis och uthållig samhällsutveckling får vi om landsbygden utvecklas och transportförmågan bibehålles eller förbättras.

  SvaraRadera
 3. Oppti: I så fall är vi ju överens. En "utvecklad landsbygd" verkar stå rätt långt ner på Stockholms Handelskammares prio-lista. /Lars

  SvaraRadera