onsdag 11 februari 2015

Moms på välgörenhet är moraliskt förkastligt

Sverige gick med i EU efter en knapp majoritet i en folkomröstning. Idag är halva befolkningen positiv till EU-medlemskapet, medan resten inte vet eller är negativa. Motståndet mot euron är kompakt negativ. Vill man slå vakt om EU-medlemskapet gäller det att hantera EU-frågorna på ett varsamt sätt som inte väcker befolkningens motstånd.
I förra månaden sade finansminister Magdalena Andersson att hon inte tänkte göra något åt EU:s momskrav på ideella organisationer. 
En aktuell fråga där EU ställer krav på Sverige med utgångspunkt i EU-direktiv är bevarandet av en livskraftig vargstam i Sverige. Men svenska domstolar och EU-kommissionen har varit i ständig konflikt med den svenska regeringen om vargjakten under alliansregeringens åtta år och så har det fortsatt under den rödgröna regeringens första tid, när landsbygdsministern ansvarar för vargpolitiken. Men häromdagen kom ändå en ljusning genom att regeringen tagit initiativ till ett antal åtgärder för en bättre vargförvaltning. Bland annat får Naturvårdsverket enligt SvD i uppdrag att på nytt utreda vargens gynnsamma bevarandestatus och en utredning ska göras som syftar till rättssäkra beslut om licensjakt som är förenliga med EU-rätten. I bästa fall kan konstruktiva lösningar hittas.
Bucht och Romson överens om vargpolitiken.
Jag nämnder detta med anledning av en annan fråga där EU-direktiv har vållat konflikt i Sverige, nämligen momsreglerna. De ideella organisationerna ska inte längre vara momsbefriade, eftersom det strider mot EU:s momsdirektiv. Det gäller bland annat ideella secondhandbutiker där överskottet går till välgörande ändamål i Sverige, till exempel för missbrukare och hemlösa, eller i fattiga länder. Ofta drivs dessutom verksamheterna som arbetsträning, rehabilitering eller social stödverksamhet för behövande. Jag besöker själv ofta Myrorna och Stadsmissionen och Emmaus, som alla har butiker i närheten här på Söder, och ibland gör man fynd. Om dessa organisationer drabbas av momskrav blir det inte bara en dråpslag för en för samhället bra verksamhet, det är dessutom i sak orättfärdigt, eftersom det innebär en slags dubbelbeskattning.
Kommersiella verksamheter redovisar moms vid försäljning men får också dra av den moms de betalat för inköpen. De ideella verksamheternas försäljning bygger på gåvor av böcker, möbler, kläder och annat där moms redan har betalats en gång, när varan en gång köptes. Jag skänker ofta en kasse med kläder, eller lästa böcker hos Stadsmissionen eller Emmaus, som är mina närmaste secondhandbutiker. För dessa varor har jag redan betalat moms till staten en gång. I teorin skulle jag kunna spara alla inköpskvitton och lämna dem tillsammans med varorna, så att secondhandbutiken kan göra avdrag, även om det naturligtvis blir en orimlighet.
Emmaus på Södermalm.
Ett av skälen för EU:s momsdirektiv är att välgörenhetsbutikerna inte ska konkurrera ut den kommersiella handeln, men så fungerar det knappast i verkligheten. Tvärtom fungerar dessa ofta i bra samverkan eftersom vintagebutiker använder välgörenhetsaffärerna som underleverantörer. Välgörenhetsbutikerna bidrar till återanvändning av varor, som annars skulle kastas och brännas i Högdalen och bli elkraft och värme.
Frågan har ältats i flera år, utan lösning, men har nu blivit akut genom att Skatteverket i september förra året framfört krav på momsregistrering. Trots att Anders Borg har varit emot dessa orimliga momskrav har alliansregeringen inte lyckats hitta en lösning. Det bör gå att hitta konstruktiva lösningar även på detta problem, till exempel genom att moms endast tas ut på skillnaden mellan secondhandbutikens försäljningspris och värdet av varan.
Länge har även den nya rödgröna regeringen varit ointresserad av frågan. I förra månaden sade till exempel finansminister Magdalena Andersson i riksdagen att hon inte hade för avsikt att vidta några omedelbara åtgärder. Men nu tycks hon ändå ha kommit på andra tankar. ”Vi jobbar intensivt för att hitta en lösning i närtid”, säger hon enligt DN. Hon säger dock att hon vill försöka hitta en lösning, men det måste ske inom ramen för det EU-s momsdirektiv. ”Men jag kan inte lova att vi finner en lösning”, tillägger hon.
Hon verkar inte vara överdrivet engagerad av frågan. Det är stor skillnad jämfört med det engagemang som regeringarna lyckas mobilisera när det gäller att jaga vargar i strid med EU-direktiv.

1 kommentar:

  1. Är det moms på frivilliga gåvor?
    Är det förbjudet att ange lämplig gåvostorlek vid en vara?

    SvaraRadera