söndag 22 februari 2015

Plattformsdörrar i tunnelbanan

Just nu testar SL plattformsdörrar på Åkeshovs tunnelbanestation. Plattformsdörrar innebär ett skydd mot att trafikanter hamnar på spårområdet med risk för livet. Det är särskilt viktigt på stationer med många trafikanter, till exempel på T-centralen och Slussen. En bekant berättade för mig hur hon åkte nedåt med rulltrappan mot plattformen i rusningstid. På plattformen var det dock så trångt att man knappast fick plats, medan rulltrappan bara matade nya trafikanter nedåt. Hon drabbades av en plötslig panikkänsla. Liknande situationer kan inträffa på idrottsplatser och andra arenor med många åhörare.
SL:s test handlar bland annat om att förvissa sig om att de plattformsdörrar man väljer klarar vårt bistra vinterklimat. Ingen annanstans i världen har man plattformsdörrar utomhus i vinterdrift.
Jag besökte Åkeshov häromdagen och tittade på de tre typerna av plattformsdörrar man testar. Det är två varianter av glasdörrar, den ena typen är ca 170 cm hög och den andra är ett par decimeter lägre.
Modell 1 är av glas och ca 170 cm hög.
Öppningarna är något bredare än tågets dörrar, vilket ger en viss flexibilitet. Jag föredrar den högre typen, eftersom det inte finns någon horisontell balk som hindrar sikten i ögonhöjd, som jag tycker att den lägre dörren innebär.
Modell 2 är också av glas, men något lägre.
Dessa dörrar öppnas i sidled, när tåget stannat på stationen. Den tredje varianten har bara ett antal tunna linor som lyfts upp och en betydligt bredare öppning.
Modell 3 är en trådgrind.
När tåget anlänt lyfts dessa linor upp i luften. Denna dörrtypen hindrar sikten minst, vilket är en fördel för dem som uppskattar den konstnärliga utsmyckningen, som ibland förekommer på den bakomliggande väggen eller kanske bara att se ut i omgivningarna på utomhusstationerna. Men jag som har något nedsatt syn fick svårt att fokusera på trådarna. Många gånger är det å andra sidan bara trist reklam man tittar på, och SL riskerar kanske att tappa reklamintäkter om reklamen döljs.  De gav mig därför en obehaglig känsla eftersom jag inte kunde avgöra hur långt bort de fanns. Kanske är detta individuellt.
Själv besökte jag nyligen Seoul med en av världens mest omfattande och moderna tunnelbanenät, där man redan har plattformsdörrar på mer än 800 stationer. Där har man valt vägghöga dörrar, som ansluter till plattformstaket.
Plattformsdörrar i Seouls tunnelbana med information på dörrarna.
Plattformsdörrar i Seouls tunnelbana.
Även på själva plattformen finns information om handikappplatser och om var man bör stå när man väntar på tåget.
Så gott som alla stationer är underjordiska, så klimatproblemen är marginella där. Jag tyckte att det gav ett bra intryck, och det fanns också information vid plattformsdörrarna om var sittplatserna för äldre och rörelsehindrade fanns. Det tycker jag att SL bör fundera på, i alla fall på vissa stationer.
Åk gärna till Åkeshov om du är intresserad och titta på dörrarna eller kanske till Seoul. De som vill kan lämna synpunkter till SL här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar