torsdag 19 februari 2015

Snabb befolkningstillväxt och växande bostadsbrist. Nytt miljonprogram krävs!

Idag meddelade SCB att Sveriges befolkningsökning för 2014 för första gången har överskridit 100 000 personer. För Stockholms län innebär detta samtidigt att befolkningsökningen för 2014 var 35 000 personer, och befolkningen i länet uppgår nu till ca 2,2 miljoner.
Årlig befolkningsökning 2000-2014 i Stockholms län.
För att bostadsbristen inte ska förvärras behöver det tillkomma ca 16 000 lägenheter, men enligt SCB:s statistik färdigställdes bara 8 530 lägenheter i länet under 2014, dvs bara drygt hälften av vad som skulle behövas. Det innebär alltså att bostadsbristen ökade med 7 500 lägenheter under 2014. Det är på ett ungefär samma antal som byggts under de senaste tio åren. Men det är förstås inte hela sanningen. Det tillkommer även bostäder genom ombyggnad av lokaler och genom permanentning av fritidshus, kanske ca 2 000 per år. Det innebär alltså att bostadsbristen bara ökade med 5 500 lägenheter under 2014.
Årligt bostadsbyggande i Stockholms län 2000-2014.
För åttonde året i rad har befolkningen i länet ökat med mer än 30 000 personer på ett år. Under de senaste tio åren har befolkningen ökat med ca 325 000 personer.
Befolkning i Stockholms län 2000-2014.
Det innebär ett bostadstillskott om ca 150 000 lägenheter under samma period om bristen inte ska öka. Men det byggdes bara 82 000 lägenheter under samma period. Inräknat permanentning mm tillkom kanske 100 000 lägenheter. Det innebär att bristen ökade med omkring 50 000 lägenheter på 10 år.
Med fortsatt befolkningsökning i samma takt kommer befolkningen år 2030 att uppgå till 2,7 miljoner och 2040 till 3 miljoner. Om vi ska kunna komma tillbaka till samma bostadstillgång som vi hade år 2000 behöver det tillkomma ca 17 000 lägenheter per år fram till år 2030. Nöjer vi oss med att nå den situationen år 2040 räcker det med ca 15 000 lägenheter per år. Det krävs en ökning av bostadsbyggandet med minst 50 %, samt att bostäder också tillkommer på andra sätt.
Är det omöjligt? Knappast. Det är färre bostäder än vi byggde per år under miljonprogrammet 1965-1975. Det är bara att sätta igång.

2 kommentarer:

  1. +1
    Men hur stor chans är det att detta sker och hur undviker vi bäst misstagen från det förra miljonprogrammet?

    SvaraRadera
  2. Stadsplanering -är det helt frikopplat från planering av inflyttning?

    SvaraRadera