söndag 7 februari 2010

Tom’s Diner

Häromdagen såg jag ett underbart program i SVT om Suzanne Vegas låt Tom’s Diner. "Tom's Diner" är en sång hon skrev 1981 för pianoackompanjemang. Den finns med i en a cappellaversion på hennes andra album Solitude Standing från 1987.
Den stora hitten från det albumet, och hennes största någonsin var annars ”Luka” som nådde tredjeplatsen på Billboard Hot 100, trots att den handlar om övergrepp på barn.
Gerde's Folk City i West Village i New York.
Suzanne Vega uppträdde i början på 1980-talet på Gerde’s Folk City på West 4th Street i West Village i New York, en musikhistorisk plats. Bob Dylan gjorde sitt första professionella gig där den 11 april 1961, tillsammans med John Lee Hooker. I september samma år uppmärksammades hans framträdande där i New York Times, varefter hans berömmelse växte. Nu finns tyvärr inte byggnaden kvar, fast den borde vara ett historiskt minnesmärke. Vega träffade sin nuvarande man där 1981.
Bob Dylan på Gerde's Folk City 1963.
Tom’s Diner användes senare i en remix av den brittiska gruppen DNA 1990 och blev en stor världshit. Därefter spelades den in av en rad andra artister. På albumet Tom's Album från 1991 finns såväl DNA-versionen som andra versioner av After One, Canasta, och Bingo Hand Job. Låten fanns också med som soundtrack i öppningsscenen på filmen Untamed Heart från 1993.
Tom's Restaurant, förebilden för Tom's Diner och Monk's Café i Seinfeld.
"Tom's Diner" avser restaurangen Tom's Restaurant vid hörnet av Broadway och 112:e gatan i New York, som senare förekommer i TV-serien Seinfeld som Monk's Cafe, och därför blivit världsberömd. (Byggnaden inrymmer händelsevis dessutom NASA's Goddard Institute for Space Studies, ett av de forskningsinstitut som lämnar konstiga klimatdata till FN:s klimatpanel IPCC.)
Sången handlar om någon som tar en kopp kaffe på restaurangen , en tidning, ett par kvinnor, en inne i restaurangen och en utanför i regnet och några kyrkklockor som slår i närheten, där Suzanne Vega nyligen har picknickat en natt tillsammans med en vän. Kyrkklockorna kommer från Cathedral of Saint John the Divine, som ligger mittemot vid slutet av gatan. Kaffet är avslutat och personen lämnar restaurangen för att hinna med tåget.
Vega skrev sången efter en kommentar från sin vän Brian Rose som sa att han i sitt arbete som fotograf ibland kände som att han såg sitt liv genom glas och blev vittne till en massa saker som han inte var delaktig i. Vegas a cappellaversion av Tom’s Diner användes även av Karlheinz Brandenburg för att testa MP3-formatet för att komprimera ljudfiler vid Fraunhofer Society. Därför har han informellt gett Suzanne Vega titeln "The Mother of the MP3".

Tom’s Diner
I am sitting
In the morning
At the diner
On the corner
I am waiting
At the counter
For the man
To pour the coffee
And he fills it
Only halfway
And before
I even argue
He is looking
Out the window
At somebody
Coming in

"It is always
Nice to see you"
Says the man
Behind the counter
To the woman
Who has come in
She is shaking
Her umbrella
And I look
The other way
As they are kissing
Their hellos
I'm pretending
Not to see them
Instead
I pour the milk

I open
Up the paper
There's a story
Of an actor
Who had died
While he was drinking
It was no one
I had heard of
And I'm turning
To the horoscope
And looking
For the funnies
When I'm feeling
Someone watching me
And so
I raise my head

There's a woman
On the outside
Looking inside
Does she see me?
No she does not
Really see me
Cause she sees
Her own reflection
And I'm trying
Not to notice
That she's hitching
Up her skirt
And while she's
Straightening her stockings
Her hair
Has gotten wet

Oh, this rain
It will continue
Through the morning
As I'm listening
To the bells
Of the cathedral
I am thinking
Of your voice...
And of the midnight picnic
Once upon a time
Before the rain began...
I finish up my coffee
It's time to catch the train

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar