måndag 8 februari 2010

Klimathotet kan vara överdrivet

Risken för accelererande klimatförändringar tycks vara mindre än vad man tidigare trott. Det framgår av två nya studier som presenteras i Nature respektive Science och som refererades av Aftonbladet i går. Sammantaget antyder de nya forskningsrönen att de värsta klimatscenarierna troligen är felaktiga.
Den studie, som publiceras i Nature, rör frågan om hur de naturliga ekosystemen kommer att reagera på de ökande halterna av koldioxid i atmosfären. Studien, gjord av tyska och schweiziska forskare, bekräftar visserligen att högre temperaturer kommer att försämra ekosystemens upptagningsförmåga och att detta kommer att förstärka växthuseffekten, men effekterna blir mindre än befarat. Slutsatsen grundar sig på en analys av klimatet mellan 1050 och 1800, det vill säga innan människan antas kunna ha påverkat klimatet. Analysen visar att en temperaturhöjning med en grad innebär att haven och skogarna bara frigör 7,7 ppm koldioxid till atmosföären, och inte de 40 ppm som modellerna antagit. Enligt de tyska och schweiziska forskarna har modellerna med stor säkerhet överskattat effekten.
Studien som publiceras i Science gäller vattenavdunstningen på jorden. Vattenånga är en mycket kraftfull växthusgas med extremt stor förmåga att binda värme i atmosfären. Tidigare har många trott att en varmare värld kommer att ge ökad nederbörd, vilket i sin tur kommer att medföra mer vattenånga, som höjer temperaturerna ännu mer. Nu visar forskarna att mängden vattenånga i atmosfären tvärtom minskade med tio procent mellan 2000 och 2009, trots att årtiondet var det varmaste i modern tid. Temperaturerna på jorden har inte ökat sedan 1998, efter att ha ökat stadigt i två decennier. Forskarna tror nu att orsaken är den minskade mängden vattenånga, men har ingen förklaring till fenomenet, utan konstaterar bara att klimatet visat sig vara mer komplext än förväntat. Det var vad jag hade förväntat mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar