måndag 22 februari 2010

Varning för en ny istid

Det är tjugo minusgrader i Stockholm och snön faller. Forskarna Clas och Martina Hättestrand skriver idag på Newsmill om skräckvädret under rubriken ”Så börjar istiden”. Artikeln är bra och initierad, och borde leda till eftertanke. Själv har jag ofta, utan att vara expert på ämnet, tänkt att en ny istid borde vara ett värre framtidshot än den globala uppvärmningen. Eftersom det med stor sannolikhet kommer att inträffa en ny istid snart eller om högst 5 000 år borde vi välkomna den globala uppvärmningen om den så bara kan fördröja denna katastrof med några hundra år. Men hur har IPCC resonerat om detta hot? Såvitt jag vet inte alls.
Har nästa istid redan börjat i Stockholm?
Den nuvarande geologiska perioden, kvartärtiden, präglas av återkommande istider på norra halvklotet. Under denna period, som startade för 2,5 miljoner år sedan, har jorden upplevt inte mindre än ett 40-tal istider. De senaste istiderna har varat i ca 100 000 år med varmare mellanperioder på ca 10 000 år. Den senaste istiden startade för 115 000 år sedan och tog slut för 10 000 år sedan.
Orsaken till istiderna är att jordens bana runt solen och jordaxelns lutning ändras beroende på andra planeters dragningskraft enligt ett komplicerat periodiskt schema. Under perioder med låg sommarinstrålning på norra halvklotet är växer inlandsisar regelbundet till medan perioder med extremt varma somrar på norra halvklotet sammanfaller med inlandsisarnas avsmältning. Enligt olika vetenskapliga artiklar som refereras på Newsmill borde jordens klimat idag vara sådant att inlandsisarna skulle börja växa till igen för att nå sitt maximum om ca 5 000 år. Det har även diskuterats i vetenskaplig litteratur om istiderna inleds relativt snabbt och över stora arealer samtidigt. Det skulle räcka med några år av kalla förhållanden då snön inte smälter bort på sommaren från höglänta områden och när väl ett permanent snötäcke byggts upp reflekterar den vita snön tillbaka den solinstrålning som tränger igenom atmosfären och dessa områden kyls av ytterligare. Med en årsnederbörd på 500-600 mm per år kan om ingen smältning alls sker på sommaren isen växa till med ca en halvmeter per år. På så sätt kan inlandsis byggas upp i stora områden samtidigt. Forskare menar att nedisningen redan borde ha börjat och att det faktum att detta inte har skett beror på människans påverkan på klimatet. Så långt Hättestrandarnas artikel.
För mig känns det inte så tryggt att veta att det kommer att dröja 5 000 år innan vi har fått ett flera km tjockt istäcke över Skandinavien. Det skulle räcka med att dagens snötäcke inte smälter bort i sommar utan ligger kvar till hösten för att jag ska börja oroa mig på allvar. Då kommer ytterligare en halv meter is att läggas till nästa vinter och om 10 år har vi fem meter is över hela Stockholm. Kanske dags att köpa hus i Spanien redan nu innan priserna stiger när 25 miljoner skandinaver söker sig söderut. Men skämt åsido. Eftersom det har gått 10 000 år sedan förra istiden upphörde, borde vi förvänta oss att en ny istid börjar nu; i år, kanske om 50 år eller 500 år. I det perspektivet ter sig den globala uppvärmningen snarast som en Messias som har kommit för att frälsa oss ifrån kylan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar