onsdag 28 november 2012

Arbetet på Kvarnberget har gått i stå

Följetongen om den nedsågade paraplyalmen på Kvarnberget fortsätter. Arbetena med att plantera ett nytt träd har nu gått i stå, och man vet inte när det kan fortsätta. Men denna gång är detta faktiskt en god nyhet. Trafikkontoret har nämligen tagit till sig av den kritik som jag och andra närboende har riktat mot utformningen av de nya räckena, som ska skydda det nya trädet. Förra gången skrev jag här att de räcken som satts upp var klumpiga och fula och att de inte passar i en kulturhistorisk miljö.
Också Trafikkontoret har nu efter diverse funderingar kommit fram till att räcket inte blev bra. Anledningen till at det sattes upp var att det fanns att köpa och då togs ett snabbt beslut som blev ”lite galet”. Det ska därför kapas och ersättas av ett nytt räcke som byggs på plats. Men först måste man få tag på en smed som kan ordna det hela. Man hoppas på att detta ska kunna ske till Lucia, och att då även ett nytt träd kan vara på plats.
Vi tackar Trafikkontoret som denna gång har lyssnat till kritiken och fattat ett klokt beslut, och vi inväntar med spänning den fortsatta utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar