onsdag 14 november 2012

Keats och Shelley i Rom

Inom den engelska romantiska lyriken från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet finns ett antal kända namn; William Blake, William Woodsworth, Lord Byron, John Keats, och Percy Bysshe Shelley. Flertalet, utom Lord Byron, blev inte särskilt uppmärksammade under sin livstid. John Keats lyckade bara sälja några hundra exemplar av sina diktsamlimngar. Flera av dem dog också unga och flera har anknytning till Italien och till Rom.
Lord Byron
Lord Byron var mycket populär i England, men rykten om incest och homosexualitet ledde till att han mer eller mindre drevs i exil. Han lämnade England 1816 och hamnade på olika vägar i Schweiz, där han bland annat träffade paret Mary och Percy Bysshe Shelley. Shelley relegerades 1811 från Oxford för att ha skrivit en stridsskrift om ateism. 1813 utgav han poemet Queen Mab vars tema var politisk frihet.
Percy Bysshe Shelley
Paret Shelley hade lämnat England 1818 tillsammans med Marys syster Claire och hennes barn med Byron. Så småningom hamnade Byron i Italien där han vistades ibland annat Venedig, Ravenna, Pisa och Genua. Också Shelleys reste vidare till Italien och Pisa.
John Keats
John Keats debuterade som poet 1817. Samma år träffade han Shelley. Under de närmaste åren gav han ut några få diktsamlingar, t ex eposet Endymion, Isabella och Hyperion. Ett välkänt verk är Ode till en grekisk urna (Ode on a Grecian Urn) från 1819. Så drabbades han av tuberkulos. Läkarna föreslog honom att resa till ett land med bättre klimat än Storbritannien. Shelley, som fick höra om Keats sjukdom inbjöd honom till sitt hem i Pisa. I september 1820 reste Keats tillsammans med sin vän konstnären Joseph Severn med båt från England till Italien, en besvärlig resa med både storm och stiltje som avslutades med karantän i Neapel. Först i november anlände han till Rom och var då i mycket dåligt skick. Under några månader sköttes Keats om av sin vän Severn i en lägenhet en trappa upp i ett hus vid Piazza di Spagna.
Huset vid Piazza di Spagna, där John Keats dog 1821, i lägenheten med balkong en trappa upp. Keats rum är det med fönstret längst till vänster på fasaden mot Spanska trappan.
Läkarna ordinerade en tuff behandling som innefattade diet med en ansjovis och en bit bröd per dag. Han tappades också på blod, vilket sannolikt försvagade honom ytterligare, eftersom han redan hade blödningar i magen. Keats avled den 24 februari 1821 i Rom. Han blev bara 25 år gammal.
Det rum där Keats avled 1821
Keats ligger begravd på den s k Protestantiska kyrkogården i Rom, Cimitero acattolico di Roma. Den ligger nära Porta san Paolo i omedelbar anslutning till Cestius Pyramid, ett nära 40 m högt och 2000 år gammalt gravmonument över romaren Gaius Cestius. På Keats gravsten står det bland annat ”Here lies one whose name was writ in water”. I graven intill ligger Severn begravd, trots att han dog 58 år senare.
Keats gravsten till vänster och Joseph Severns till höger
Shelley dog året efter Keats under en båtresa på Medelhavet när fartyget sjönk under en storm under oklara omständigheter. Båten och de döda återfanns dock, och Shelley kremerades på stranden. Shelley ligger begravd på den Protestantiska kyrkogården i Rom. Shelley blev 29 år. Bredvid Shelley ligger en nära vän till honom, Edward John Trelawny, som avled nästan 60 år efter Shelley.
Även Lord Byron avled i unga år. Han reste från Italien till Grekland 1823 för att delta i det grekiska frihetskriget mot turkarna. Året därpå dog han av feber i Grekland. Han ligger dock inte begravd där och inte heller i Rom utan i familjegraven i England.
På den Protestantiska kyrkogården ligger för övrigt flera svenskar begravda, däribland Ruth Milles, skulptör och författare och syster till Carl Milles, samt Hilda Munthe, hustru till Axel Munthe, skaparen av San Michele på Capri.
Utsikt från Keats-Shelley House mot Spanska trappan
Huset vid Piazza di Spagna, där Keats dog är numera ett litet museum, Keats-Shelley Memorial House, där man kan studera de romantiska poeternas liv i Italien. Man kan konstatera att det är ett fint läge med utsikt över Spanska trappan från balkongen. Vill man, så kan man själv pröva att bo i huset. Högst upp finns en semesterlägenhet som går att boka in för bara 2 000 € per vecka, för den som har råd och lust.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar