lördag 3 november 2012

Centerns varghat

Romulus var enligt myten Roms grundläggare. Romulus och tvillingbrodern Remus, hade satts ut i skogen men räddades av en varginna som ammade dem. De beslöt att grundlägga en stad i den trakt, där de växt upp, staden Rom, där jag nu råkar befinna mig. Så kan den positiva bilden av vargen också se ut.
Den räddande varginnan
I början på året skrev jag att centerns vargpolitik höll på att bli alltmer desperat. Dåvarande miljöminister Andreas Carlgrens linje var ju att vinna varghatarnas sympati för en begränsad svensk vargstam genom att locka med en årlig vargjakt. Samtidigt försökte han övertyga dem som är kritiska mot jakt på en utrotningshotad svensk vargstam med att den inavlade vargstammen skulle bli genetiskt friskare, vilket inte var särskilt trovärdigt, eftersom vargjakten var illa organiserad - alfadjur sköts, det förekom skadeskjutningar och radiomärkta vargar dödades, vilket försvårade vargforskningen. De vargar som dödades var inte utvalda på genetisk grund. EU-kommissionen har uppmanat Sverige att respektera EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den utrotningshotade vargstammen på ett tillfredsställande sätt, men detta struntade Carlgren högaktningsfullt i, vilket kan leda till att Sverige döms för fördragsbrott i EU-domstolen. Till slut blev Carlgren en belastning för regeringen mer än en tillgång, och sedan Annie Lööf tillträtt som ny centerledare byttes han ut mot Lena Ek. Eventuella förhoppningar om att den nya miljöministern skulle föra en mer realistisk vargpolitik kom emellertid snart på skam.
Högst 180 vargar säger Lena Ek och jägarna stämmer in
För två veckor sedan meddelade miljöminister Lena Ek (C) att det nya målet för regeringens vargpolitik är endast 180 vargar. Naturvårdsverket hade samma dag, efter att ha utrett frågan, förklarat att 380  vargar är en lämplig storlek på den svenska vargstammen. Denna nivå är ändå lägre än de uppskattningar som tidigare har presenterats, då man har sagt att det krävs minst 500 vargar för att stammen ska vara livskraftig på sikt. Förutom att det behövs minst 380 vargar i landet krävs dessutom att minst sju nya vargar vandrar in och fortplantar sig varje årtionde, vilket inte har skett hittills. En annan positiv nyhet är att rovdjursutredningen föreslår en fördubbling av vargstammen i Sverige. Rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund ville fördubbla vargstammen till 450 vargar i landet. Naturvårdsverket vill inte heller ha någon ny licensjakt på varg, i vinter, eftersom Sverige ännu inte har uppfyllt EU:s krav på åtgärder för att få den svenska vargstammen friskare och mindre inavlad. Men enligt Lena Ek kan det mycket väl bli  licensjakt på varg i vinter, trots att någon genetisk förnyelse inte har skett.
Skjuten varg - men varför?
Centern har nu lagt sig endast obetydligt över Svenska Jägareförbundet önskemål om högst 150 vargar, men långt under den nivå som experterna anser krävs. Man kan konstatera att centern ställer sig på jägarnas sida mot vargarna. Den senaste vintern fanns ungefär 265 vargar i landet. Det innebär att centern vill uppemot halvera den nuvarande vargstammen.
"Detta är fruktansvärt. Jag har nog aldrig hört någon miljöminister lägga ett så dåligt förslag" sade Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson till DN. ”Lena Ek riskerar att utrota både vargen och sin egen trovärdighet som miljöminister. En vargstam på 180 individer innebär att regeringen i praktiken medvetet kan slå ut vargen från den svenska naturen,” säger han. Enligt Mikael Karlsson innebär miljöministerns besked med all sannolikhet att EU-kommissionen kommer att dra Sverige inför EU-domstolen för brott mot EU:s art- och habitatdirektiv.
Jag har tidigare pekat på att den svenska stammen är en av de minsta i ett europeiskt perspektiv. Ett tjugotal europeiska länder har fler vargar än Sverige, och de flesta av dessa länder är mindre till ytan än Sverige och har en större befolkning. Dessa länder tar ett större ansvar än Sverige för att bevara sin vargstam. Inte heller med 450 vargar kommer Sverige att utmärka sig. Med 180 vargar i Sverige blir det inte ens en halv varg per 1 000 kvadratkilometer. Många länder i Europa har 10-15 vargar per 1 000 kvkm, till exempel Albanien, Estland, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Lettland, Litauen, Rumänien och Slovakien, länder som är mindre och mer tättbefolkade än Sverige. I Italien, där jag nu befinner mig finns det ca 600 vargar, trots att landet är mindre än Sverige och betydligt mer tättbefolkat med ca 60 miljoner invånare. Så centers nya linje är på en europeisk bottennivå.
Det är mindre risk för människor med vargar i landet än att med getingar, huggormar och älgar, för att inte tala om bilar. Vargar är rädda för människor. Det är alltså en nästintill obefintlig risk att bli vargdödad i Sverige. Vargar dödar visserligen tamboskap, men i regel bara när skydd i form av elstängsel saknas. Fler hundar trafikdödas eller vådaskjuts av jägare jämfört med dem som dödas av vargar. Varghatet bygger på myter, inte på fakta.
Ett upprop för att stoppa centerns försök att utrota den svenska vargstammen hr startats här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar