onsdag 7 november 2012

Roms tunnelbana - en långdragen historia

I förra inlägget skrev jag att Rom har en ganska dålig kollektivtrafik, jämfört med Stockholm. Det gäller till exempel tunnelbanan som öppnades 1955 och fortfarande är mindre än hälften så lång som Stockholms tunnelbana, räknat i kilometer.
Roms spårbundna kollektivtrafik med järnvägar, tunnelbana och spårväg.
Jag tar mig ändå fram kollektivt, med tunnelbana, tåg, spårväg och buss, men det blir ibland lite komplicerat. Stora delar av de täta delarna av Rom ligger utom gångavstånd från spårbunden kollektivtrafik, vilket leder till att många i stället använder bil eller vespa.
De två nuvarande tunnelbanelinjerna A och B.
Det finns dock planer på att bygga ut tunnelbanan. De nuvarande två linjerna A och B ska kompletteras med en linje C och en linje D. Byggnadsarbetena med linje C startade redan 1990, och planerades ursprungligen vara klar till millennieskiftet år 2000. Den nya linjen om drygt 25 km, varav knappt 18 km i tunnel och 8 km över mark, ska drivas med automatisk trafik utan förare, ungefär som i Köpenhamn. Det är det största infrastrukturprojekt som pågår i Italien, men den är fortfarande inte klar och bygget har således pågått i 22 år, två år längre än tunneln genom Hallandsåsen, som påbörjades 1992. Fortfarande verkar man inte kunna säga med säkerhet när den nya linjen ska öppnas. Den skulle redan ha öppnats för länge sedan men tidpunkten har ständigt skjutits upp och linjen är fortfarande långt ifrån ett färdigställande. En orsak till de ständiga förseningarna är att man hela tiden stöter på nya arkeologiska lämningar som först måste undersökas. Hela tiden stiger samtidigt kostnaderna. Den ursprungliga beräkningen om 18 miljarder kronor har nu stigit till över 50 miljarder. Revisorerna har sagt att projektet är det dyraste och långsammaste inte bara i Europa utan i hela världen. En undersökningsrapport underströks nyligen att Madrids nyaste tunnelbanelinje kunde byggas på bara 18 månader, medan man nu hoppas att Linje C kan vara klar till 2020, en försening på 20 år. Kritiker har sagt att man från början borde ha satsat på annan teknik, till exempel modern spårväg.
Roms tunnelbanesystem med fyra linjer, A, B, C och D - om nu dessa kommer att byggas ut i en okänd framtid.
Det finns också en linje D planerad. Den skulle omfatta 22 km och gå från nordöst till EUR i söder. Också med fyra linjer kommer Roms tunnelbana att vara något kortare än Stockholms nuvarande. Byggstarten för linje D har dock skjutits upp på obestämd tid av lätt insedda skäl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar