torsdag 22 november 2012

Färdmedel i Rom och andra städer

Enligt en rapport från Isfort 2012, (Istituto Superiore di formacione e ricerca per i trasporti) har Rom den största andelen resor med bil, 67 procent, och lägst andel resor till fots, bara 5 procent, jämfört med fyra andra städer i Europa. Jag får revidera min bedömning av Rom som promenadstad från ett tidigare blogginlägg. Rom måste få klart underkänt, i alla fall enligt statistiken.
Lägst bilandel har London och Paris, bara 17 procent. Högst andel resor till fots har Paris med 47 procent, följt av London med 33 procent.. Köpenhamn har flest andel resor med cykel, 31 procent medan motsvarande andel i Rom är noll, Stockholm 1 procent samt 3 procent i både London och Paris. Bara Köpenhamn klarar att kalla sig cykelstad, men Amsterdam är förstås inte med i jämförelsen.
London har högst andel resor med kollektivtrafik, 47 procent, följt av Stockholm med 35 procent och Paris med 33 procent och Köpenhamn har lägst andel, bara 15 procent. Allt detta enligt ett referat nyligen i Il Venerdi di Repubblica, fredagsbilagan till den italienska dagstidningen Repubblica.
Färdmedelsgfördelningen i Rom i procent
Sådana här siffror beror helt på hur man mäter. Hur är området avgränsat – kommunen eller hela storstadsområdet, avser mätningen alla resor under hela dygnet eller bara arbetsresor under morgonens maxtimme, och så vidare.
Färdmedelsgfördelningen i London
City of London omfattar ju bara en minimal del av hela Londonregionen medan staden Paris omfattar tre miljoner människor inom ett relativt tätbebyggt område.
Färdmedelsfördelningen i Paris
Staden Rom omfattar större delen av storstadsområdet medan Stockholms stad omfattar mindre än hälften av regionen. Exakt hur jämförelserna är gjorda framgår inte av artikeln. Jag utgår från att institutet som har gjort rapporten har valt någotsånär jämförbara mått.
Färdmedelsfördelningen i Stockholm
Trots dessa statistiska svårigheter säger siffrorna ändå en del.  London och Paris har mycket väl utbyggda kollektivtrafiksystem, medan det är mera rudimentärt i Rom. Centrala delen av Paris är en mycket tät stad där det är väl sörjt för fotgängarna.
Färdmedelsfördelningen i Köpenhamn
Köpenhamn är tätare än Stockholm, dessutom plattare och med bättre klimat än Stockholm och man har systematiskt planerat för cykeltrafiken under många år. Den stora andelen cyklister i Köpenhamn motsvaras av relativt låga andelar biltrafik och kollektivtrafik. Stockholm får ändå liksom Rom underkänt som cykelstad, bara 1 procent resp 0 procent jämfört med 31 procent i Köpenhamn om man får tro Isfort. Men det låter nästan osannolikt högt tycker jag.

1 kommentar:

  1. Såsom mångårig cyklist i Stockholm och nyss hemkommen från en vecka i København håller jag inte för otroligt att den höga andelen cyklister där kan vara korrekt, eller åtminstone "i rätt härad".

    SvaraRadera