måndag 5 november 2012

Rom som promenadstad

Promenadstaden är namnet på Stockholms nya översiktsplan. Promenadstaden beskriver hur man kan göra Stockholm attraktivare, bland annat genom att koppla samman stadens delar och bygga tätare. En stad som är attraktiv att promenera i behöver vara tät, men detta räcker inte. Det krävs lite mer för att göra en stad attraktiv för fotgängare. Detta har jag tänkt på när jag under de senaste dagarna har promenerat runt i centrala delar av Rom, en stad som är både större och tätare än Stockholm. Om Rom har några ambitioner att utvecklas som promenadstad vet jag inte.
Rom har många små piazzor med uteserveringar, där trötta flanörer kan vila
Rom har 2,8 miljoner invånare, Stockholm knappt 900 000. Men den administrativa staden är inte en lämplig avgränsning för att beräkna täthet. Staden Rom har en yta om 1 285 kvadratkilometer medan Stockholm bara är 188 kvadratkilometer. Det säger alltså ingenting att Stockholms stads täthet är 4 638 invånare per kvadratkilometer medan Roms täthet är mindre än hälften, bara 2 162 invånare per kvadratkilometer. Måtten är inte jämförbara eftersom Roms yta är nästan tio gånger större.
För att göra en mer rättvisande jämförelse har provinsen Rom ca 3,8 miljoner invånare, medan Stockholms län har ca 2,1 miljoner invånare. Provinsen Roms täthet är 710 inv/kvadratkilometer medan Stockholms läns täthet är 324 inv/kvadratkilometer, alltså bara hälften av Roms täthet. Provinsen Roms yta är 5 352 kvadratkilometer medan Stockholms län har 6 519 kvadratkilometer, allstå relativt jämförbart.
Ett ytterligare steg mot ökad jämförbarhet är att ta 15 av Stockholms centralaste kommuner med en befolkning om 1 648 000 invånare. Då får man en yta som är nästan exakt samma som Roms yta, , vilket ger en täthet om 1 291 inv/kvadratkilometer att jämföra med Roms 2 162 inv/kvadratkilometer. Slutsatsen är att Rom är 67 % tätare än Stockholm.
Också Stockholm har fått många uteserveringar, men säsongen är kort
Är Rom alltså en bättre promenadstad än Stockholm? Det är svårt att säga. Stockholm präglas av en distinkt avgränsad tät innerstad, där också förutsättningarna för fotgängare att ta sig fram genom promenadvänliga och attraktiva miljöer med stort utbud är relativt goda. Utanför den täta innerstaden sjunker tätheten drastiskt och det blir en allt sämre promenadstad.
Det är svårare att avgränsa Roms täta och centrala delar på ett entydigt sätt eftersom tätheten sjunker långsammare mot periferin än i Stockholm. Även mindre centrala delar av Rom har hög täthet med utpräglad stadsmässighet och ett stort utbud av butiker, restauranger mm. Utekaféerna ligger tätt i många områden.
Övergångsställe i Stockholm
Samtidigt har ofta biltrafiken prioriterats högre i Rom på bekostnad av fotgängarnas villkor. Det kan vara glest mellan övergångsställena och trottoarer saknas ibland, antingen det beror på att gatan är för smal eller för att bilarnas framkomlighet inte ska begränsas. Där finns det mycket att göra i Rom.
Rörig gatubild i Rom
Men viktigare är kanske att Roms kollektivtrafiknät är svagt jämfört med Stockholm. Tunnelbanans två linjer har en längd av ca 45 km, jämfört med Stockholms tre linjer med ca 100 km. Inte ens när den tredje linjen i Rom, som är under byggnad, färdigställts kommer Roms tunnelbanan att nå mer än två tredjedelar av Stockholms längd. Till detta kommer lokala järnvägslinjer i båda städerna. Samspelet mellan kollektivtrafiken och gångtrafiken är en viktig förutsättning för att promenadstaden ska fungera, och där ligger Rom i lä.
Spanska trappan
Klimatmässigt har naturligtvis Rom ett övertag. Just nu känns det som svensk sommar i Rom. Många människor går lätt klädda i t-shirt och utan ytterplagg, trots att det är en bit in i november. Temperaturen har legat runt 20 grader för det mesta, även sent på kvällen. Då är det lätt att promenera. Men Rom är ju byggt på kullar, så det blir ofta ansträngande promenader.
Min slutsats blir – oavgjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar