fredag 26 mars 2010

Media och opinionen om Slussen

Dagens Nyheter har två dagar i rad presenterat artiklar med innebörden att folkopinionen är starkt kritisk mot förslaget till en ny utformning av Slussen.  I flera debattartiklar i DN och SvD har förslaget också skällts ut efter noter. Man har däremot inte fångat upp dem som, liksom jag själv, anser att Slussenförslaget i grunden är bra, även om det fortfarande kan förbättras i vissa avseenden. Det är intressant att notera att folkopinionen åtminstone enligt vissa yttringar går tvärs emot den bild som förmedlas av media. Webbfrågan i DN lyder: Tycker du att förslaget innebär en förbättring av Slussen? Så här hade 15 327 personer svarat fram till kl 13.30 idag.
En klar majoritet av dem som svarat på DN:s webbfråga, 55 procent, anser alltså att det nuvarande förslaget till Slussen innebär en förbättring och bara 35 procent att det inte gör det. Resultatet går tvärs emot den bild som media förmedlar. Reservationer behövs förstås. Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten och inte heller för Internetanvändare eftersom urvalet av de röstande är okontrollerat. Det bör alltså tolkas med viss försiktighet. Ändå är det många människor, betydligt fler än vad som brukar ingå i vanliga opinionsundersökningar, och utslaget är klart. Det är ju ofta så att de nöjda håller tyst medan de missnöjda klagar. Frågan är om politikerna vågar stå upp för vad majoriteten här säger, eller om de kommer att vika sig för den högröstade mediaopinionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar