måndag 15 mars 2010

Felciterad FN-rapport lurade fyra omdömeslösa akademiker

De fyra akademiker som i Dagens Nyheter häromdagen på fullt allvar hävdade att dagens födelsetal på 2,6 barn per kvinna skulle leda till 134 000 miljarder människor om 300 år saknade uppenbarligen sinne för elementär matematik. De har visserligen citerat rätt i FN-rapporten. Där är står det ”A fifth scenario... ... holding total fertility indefinitely at its level in 1995-2000... ... produces an unrealistic, and almost unimaginable world population of 134 trillion by 2300”, men det gör inte det hela mera rimligt för det. FN-rapporten har nämligen inte räknat med 2,6 barn per kvinna i genomsnitt. Länder med högre födelsetal kommer nämligen snart att dominera så att födelsetalet i världen i genomsnitt närmar sig 4 barn per kvinna. De vilseleder alltså läsarna medvetet.
Tänk efter själv. Vi är idag år 2010 ungefär 6,8 miljarder människor. På en generation, ca 30 år blir det med 2,6 barn per kvinna 8,8 miljarder, dvs ungefär den världsbefolkning som FN räknar med i sitt medelscenario för 2050. På två generationer blir det 14,1 miljarder. På 10 generationer, ca 300 år, blir det 607,5 miljarder, visserligen enormt många, men mindre än en tvåhundradel av vad FN-rapporten och akademikerna påstår i Dagens Nyheter. Man kan räkna noggrannare med livslängd och dödlighet men det ändrar inte slutsatsen. De är ute och cyklar och saknar uppenbarligen allt omdöme, när de oreflekterat refererar en uppenbart orimlig siffra. Ändå påstås de vara befolkningsexperter.

4 kommentarer:

 1. FN-rapporten räknar vist rätt men förutsättningarna är inte korrekt beskrivna i DN.

  Scenariot i FN-rapporten räknar med konstant befolkningsökning i vart land på nivån 1995-2000.
  På några generationer kommer då länder med höga födelsetal att dominera och genomsnittet blir närmare 3.9 än 2.6.

  SvaraRadera
 2. Skillnaden mellan 2,6 och 3,9 är enormt stor. Jag vet inte hur de räknat men i vart fall är siffran som refereras i DN helt orimlig med 2,6 barn per kvinna.

  SvaraRadera
 3. Och detta säger inget om relevansen i artikeln som sådan. Grattis till att ha rättat en oviktig detalj.

  SvaraRadera
 4. Per: Läs mitt förra inlägg där jag har kommenterat relevansen i övrigt.

  SvaraRadera