söndag 14 mars 2010

Nymalthusiansk skrämselprogandanda om befolkning

Fyra personer skriver idag en dåligt underbyggd debattartikel i Dagens Nyheter, där man försöker skrämma med befolkningsexplosion, ungefär som Tomas Malthus eller Paul Ehrlich på sin tid. Malthus var en brittisk präst och ekonom, som 1798 skrev boken ”An Essay on the Principle of Population”. Där drev han tesen att befolkningen tenderar öka exponentiellt medan matproduktionen ökar långsammare varför svält kommer att uppstå. Paul Ehrlich är en amerikansk biolog, som 1968 skrev boken Befolkningsexplosionen (svensk översättning 1972). Ehrlich förutspådde att hundratals miljoner människor skulle svälta till döds under 1970- och 1980-talen, och att det var en omöjlighet att Indien skulle kunna föda 200 miljoner ytterligare invånare år 1980. Orsaken var enligt Ehrlich att folkökningen översteg de tillgängliga resurserna, men ingen av dessa profetior har besannats. Som professor Hans Rosling har påpekat i många sammanhang har världens befolkning fått det mycket bättre i nästan alla avseenden, samtidigt som vi har blivit fler än någonsin tidigare.
Nu är det nymalthusianerna eller nyehrlichianerna Cecilia Boldemann, docent, Karolinska institutet, Magnus Henrekson, professor, vd Institutet för näringslivsforskning (IFN), Stig-Olof Holm, lektor i ekologi, Umeå universitet, och John Tempel, sociolog, Karolinska institutet, som försöker skrämmas med befolkningssiffror som är rena fantasier och som saknar all verklighetsförankring. Man påstår att ”Med dagens födelsetal är vi snart 134 000 miljarder”. Med snart menas i detta sammanhang år 2300, och bygger under med lösryckta siffror ur FN-rapporten ”World Population to 2300”.
De korrekta siffrorna i rapporten är för de tre scenarierna Medel 9,0 miljarder, Hög 36, 4 miljarder och Låg 2,3 miljarder, se figuren ovan. Så här skriver de: ”Med ett fortsatt födelsetal som det nuvarande, cirka 2,6 barn per kvinna, kommer vi enligt FN-rapporten ”World Population to 2300” bli cirka 134 000 miljarder människor (nej, det är inget tryckfel) år 2300.” FN-rapporten laborerar med tre scenarier refererade ovan. Vid sidan om detta har man konstruerat ytterligare två räkneexempel, ett med nolltillväxt och ett med ”dagens” fertilitet. Men dagens fertilitet kommer inte enligt något scenario att bestå, utan sjunker år från år. Enligt figuren nedan sjunker fertiliteten överallt och snabbast i Afrika, som har den högsta befolkningstillväxten. Att nämna siffran 134 000 miljarder är därför totalt meningslös skrämselpropaganda.
Att säga något säkert om fertiliteten om ens 50 eller 75 år är fullständigt omöjligt, och det framgår också av FN-rapporten. Att den globala trenden till sjunkande fertilitet skulle brytas vid 2,1 barn per kvinna och sedan ligga där konstant i ytterligare flera hundra år är ändå helt osannolikt. Man kan därför säga att såväl FN:s höga scenario som medelscenariot är osannolika. Det mest sannolika är i stället att trenden till allt färre barn fortsätter att sjunka världen över i takt med att välståndet ökar. Världens befolkning närmar sig nu 7 miljarder. Den kommer sannolikt aldrig att nå 9 miljarder och därefter kommer den sakta att minska. Om det sedan leder till drygt 2 miljarder människor år 2300 eller mer är däremot omöjligt att säga. Denna befolkningsutveckling kommer inte att påverkas annat än marginellt av eventuella politiska insatser utan främst av att välståndet och utbildningsnivån stiger. Om vi inte vill göra som Kina och förbjuda mer än ett barn.

6 kommentarer:

 1. tack för ett bra inlägg i debatten tycker svensk sjubarnspappa

  SvaraRadera
 2. Jag håller med om det mesta du skriver men tror inte att politik saknar betydelse.
  Som du nämner så minskar befolkningsökningen med ökat välstånd och utbildning men politiska beslut är väldigt viktiga för att uppnå detta.
  Jag tror befolkningen kommer att nå ca 11 miljarder.

  SvaraRadera
 3. Jorden kan säkert försörja 10 miljarder till och det mesta har säkert blivit bättre för människorna senaste 100 åren, men detta sker på bekostnad av jordens ekosystem. Och grundproblemet till att i princip alla mer eller mindre krävande arter på jorden minskar mycket snabbt (i ett perspektiv på hundratals år) är att deras biotoper exploateras i allt större utsträckning och grundanledningen till det är att vi nu är 6 miljarder och bara blir fler o fler. Åker vi upp o vänder på 10 miljarder inom låt säga 200 år så är vad vi idag menar med biologisk mångfald ett minne blott på de flesta platser. Jag vet att de flesta inte bryr sig särskilt mycket egentligen, eller i varje fall prioriterar annat (den där 7-barnsfarsan nöjer sig säkert med vad som finns på Skansen), men där har du en ganska självklar anledning till varför en minoritet med såna som jag tycker att vi borde bli färre.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi kommer ju att bli färre så småningom. Men hur skulle du vilja påskynda minskningen egentligen? Licens för barnafödande kanske? Ättestupa?

   Radera
 4. Problemet är att VI tycker att DE borde göra något. Om bara KINA/USA/afika osv skärpte sig så skulle problemet vara löst.

  Tyvärr är det så goda svenskar att vi i vår perfekta del av världen trots glesbefolkat och enorma naturresurser är helt beroende av fossila bränslen. CA 75% om man räknar med uran.
  Om Alla ska leva som vi gör så finns det helt enkelt inte nog med resurser

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man har talat om Peak oil ett tag och vi är väl där snart. Men kol finns det så gott om så det kan vi elda i många tusen år, och sen finns det kanske inte så många kvar av oss längre.

   Radera