tisdag 2 mars 2010

Bebyggelsen vid Slussen 1600-1870

Hur Nya Slussen ska utformas är en fråga som engagerar många människor. Några vill fortfarande behålla Slussen som den är idag trots dagens alla brister och trots att den historiskt har förändrats genomgripande ungefär vart hundrade år vilket man kan läsa om här. En del människor har också reagerat mot den kraftiga exploatering med nya byggnader som föreslås. Det är viktigt att de här frågorna diskuteras, men många är kanske inte medvetna om att Slussen genom seklerna har haft mycket mer bebyggelse än idag. När dagens trafikapparat byggdes på 1930-talet revs en mängd gamla byggnader i området. Slussenområdet har inte alltid präglats av den ödslighet som råder idag, tvärtom. Slussen har varit en del av stadens stadsbebyggelse från äldsta tid fram till dess att dagens funktionalistiska trafikapparat byggdes. Så här såg bebyggelsen ut omkring år 1600.
Det är ett utsnitt från den äldsta bevarade Stockholmskartan från omkring år 1600. Bebyggelsen når fram till Järngraven, ursprungligen byggd som befästning under kriget mot Danmark. Där bars och vägdes sedan allt stångjärn som exporterades från Sverige under flera hundra år.
Drottning Kristinas sluss till höger på bilden från 1650 med Ryska bodarna i förgrunden och Södra stadshuset till vänster. Byggnaderna vid Södermalmstorg finns fortfarande kvar, om än kraftigt förändrade.
Polhems sluss från mitten av 1700-talet. Röda slussens utlopp åt Saltsjösidan med bebyggelse alldeles intill mot Gamla stan. Byggnader skymtar också söder om slussen.
Stadsarkitekt Johan Eberhard Carlberg står bakom denna karta över Slussen från 1771. Den visar Södra och Norra Järngraven, Slussterrassen, Södermalmstorg, Ryssgården, del av Skeppsbron, samt dåvarande "Wästra vind broen, Jern Wågen under Sten broen, Östra Sten broen, Södre Stads Hus (Södra stadshuset, Stadsmuseet), Östra ut- och inlastnings Platsen, Östra wågen, Börje Fogels kvarnhus, Söder Brygghus, Stadens ut- och inlastningsplats, Bödelsbacken kallad, jernpostresnings linier samt Slussskrivarhus."
Utsikt från Södermalmstorg över Hornsgatans förlängning, Brunnsbacken och över Strömmen, på en oljemålning av J Sevenbom från 1773. Till höger Södra stadshuset, nuvarande Stadsmuseum, till vänster Pelikanhuset, som i sin östra del rymde den populära Restaurang Pelikan. Centralt i bilden brunnen.
Slussen på 1830-talet sett från Gamla stan mot Söder, målning av A C Müller. Till höger i bild ligger Pelikanhuset som skymmer Södra stadshuset. Där framför ligger en hel mängd byggnader som alla är försvunna idag.
Bilden visar Blå Slussen och Gröna gången sett från Skeppsbron, med Söders höjder i bakgrunden. AV C J Billmark. Blå Slussen kallades bron närmast Gamla stan och Skeppsbron. Gröna gången var den grönsaksmarknad som fanns norr därom.
Utsikt från Mosebacke mot Slussen 1863 av J Joop. Så här såg det ut i Röda rummet på Strindbergs tid. Det stora ljusa trevåningshuset är det så kallade Pelikanhuset, som i sin östra del rymde den populära Restaurang Pelikan. Det låg intill nuvarande stadsmuseum längs med Brunnsbacken på andra sidan om Hornsgatans förlängning, där det idag är busshållplats. Restaurang Strömmen ligger på ungefär samma plats som Pelikan. Norr om Pelikanhuset syns en mängd mindre byggnader, de flesta i två våningar.
Fortsättning följer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar