söndag 21 mars 2010

Oprecis och substanslös kritik av Slussen

Nio arkitekter och andra personer från kultureliten, med två professorer i spetsen, kritiserar i dagens SvD förslaget till Nya Slussen. Förslaget är enligt skribenterna ”ett av de sämsta som presenterats under tjugo år av tävlingar och parallella uppdrag om en ny utformning av Slussen”. Det vill inte säga lite, eftersom det är åtskilliga förslag som sett dagens ljus under dessa år, och många av dessa har också kritiserats hårt. Vad man skulle göra i stället sägs det däremot knappast ett ord om i debattartikeln. Kanske det beror på att man egentligen är oeniga om detta även bland skribenterna. Kanske några vill bevara dagens överdimensionerade biltrafikkarusell, medan andra vill bygga nytt. Men det hjälper inte så långt att enas om att vara emot något, om man ska komma fram till ett förslag som ska kunna få större uppslutning. Man måste också komma överens om vad man är för, vilket kanske ställer betydligt högre krav. Kanske skulle vi helt enkelt riva alltihop och låta folk ta färjan över vattnet i fortsättningen?
Debattartikeln  i SvD är dock tämligen oprecis i sin kritik, men full av värdeladdade ord. Man pratar om "övergrepp på vår stad som kommande generationer aldrig lär förlåta". Det framgår att man är negativ till planskild trafikseparering, att broarna är parallella och att exploateringen är hänsynslös. Man skulle kunna säga att kritiken är utpräglat populistisk. Om man inte begränsar sig till att med Slussen avse området mellan Söder Mälarstrand och Gamla stan, utan också inkluderar Ryssgården och Södermalmstorg är kritiken dessutom i sak felaktig och tveksam på många punkter. Man påstår att bilarna dominerar totalt, trots att trafikytorna minskats kraftigt och gångtrafikytorna ökats i motsvarande grad jämfört med dagens situation. Man påstår att de frilagda öppna vattenströmmarna skapar en barriär trots att betongytorna mellan Gamla stans och Söders bebyggelseområden idag utgör en mycket större barriär. En ny bro för gång- och cykeltrafik tillkommer dessutom utmed tunnelbanan. Åtminstone jag ser de nya vattenspeglar som tillkommer och att Nils Ericssons gamla slusskanal öppnas igen som en stor förbättring. Man påstår att det tillkommer ”en mycket stor bebyggelsemassa framför Södermalmstorg och Katarinahissen”, vilket naturligtvis beror på från vilket håll dessa betraktas. Att Södermalmstorg avgränsas med bebyggelse på fyra sidor i stället för idag endast på två sidor, är en stor kvalitetshöjning av denna plats. Eftersom Katarinahissen kommer att stå på det nya Katarinahissentorget och omges av betydligt större gångtrafikytor jämfört med idag, är det svårt att förstå kritiken, om inte ordet "bebyggelsemassa" i sig är negativt. Som arkitekt och stadsbyggare kan jag inte se att byggnader i sig är någonting negativt som en del av staden.
Efter tjugo års debatt om hur nya Slussen ska utformas börjar det bli dags att komma till skott. Jag har själv i tidigare inlägg framfört på vilka punkter man borde kunna förbättra dagens förslag. Innan man kan ta de nios inlägg på allvar är det ett rimligt minimikrav att de också förklarar vad man bör göra i stället.

3 kommentarer:

  1. Man kan kritisera utan att själv ha ett färdigt förslag! Det är inte kritikerns roll att göra uppdraget! Det är faktiskt OK att de som får tid och pengar gör sitt jobb. Hemläxa till politiker, tävlingsteam och planerare.

    SvaraRadera
  2. Kritiken är så oprecis att de enda slutsatser man kan dra är: mindre bebyggelse, mindre biltrafikytor, inga planskildheter, mindre vattenytor... En sådan kritik är ganska meningslös. Jag ser ingen mening i nya tävlingar eller nya politiska uppdrag. Nu gäller det att göra färdigt hemläxan. Och skibenterna är faktiskt proffs. Av dem borde man kunna kräva mer.

    SvaraRadera
  3. Kloka synpunkter. Man borde kunna begära mer av den där samlingen än osakligt gnäll.

    SvaraRadera