fredag 19 mars 2010

Peshwa Wadas – indisk arkitektur som försvinner

En byggnadstyp som en gång karaktäriserade den indiska staden Pune i Maharashtra är de två-, tre- eller ibland fyravånings bostadshus med balkonger eller loftgångar med dekorerade räcken i trä eller smide mot gatan med entréer till olika rum i byggnaden.
Wada i centrala Pune.
Det lär ha funnits 15 000 sådana byggnader i Pune. Många är idag borta och ersätts av intetsägande modern högre bebyggelse. De som är kvar står nästan undantagslöst och förfaller.
Vishrambaug Wada i Pune från 1807.
Byggnadsstilen kallas Peshwa-stil efter forna makthavare från 1700-talets början, men har längre tradition här än så. När Pune blev huvudstad i Peshwariket, Maratha Kingdom, i början på 1700-talet byggdes borgen Shaniwarwada. Den blev riktmärket för de förnämligare bostadshus som byggdes av generaler och andra i högre ställning, inte bara för kärnfamiljerna utan för den utvidgade familjen med söner och döttrar och tjänstefolk.
Gamla Pune med wadas.
En wada är byggd kring en eller flera innegårdar som utgör den privata sfären. Antalet rum kunde variera mellan 20 och ända upp till 50. Byggnaderna byggdes ofta i sten eller tegel och putsades med en ljus lera, med inblandning av annat material som förstärkning. De rikt dekorerade verandaräckena mot gatan är karaktäristiskt för den gamla staden i Pune. När Peshwariket dukade under för britterna i början på 1800-talet, brändes Shaniwarwada och wadas började förfalla.
Wada i centrala Pune.
Britterna föredrog att i stället bygga envåningshus i sten i området Deccan-Gymkhana väster om den gamla staden, Peth. Vid översvämningen 1961 spolades många gamla wadas bort. Idag finns bara 10-12 ursprungliga wadas kvar från Peshwatiden, och de flesta är ombyggda och förvanskade. De många senare byggda är mer eller mindre förfallna. Sedan 30-40 år tillbaka finns det dessutom en lag om hyreskontroll. Om de hyrs ut av ägaren räcker inte den reglerade hyran till något underhåll, och ägaren behöver ändå betala fastighetsskatt till kommunen. Så husen underhålls inte längre.
Planritning over en traditionell indisk wada.
Wada i centrala Pune.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar